PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >  >>

utworzony: 2012-10-17 15:50:50

W dniu 17 października 2012 r., podczas konferencji „Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z Miastem Białystok umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku".

112/146/190/, ID=29148
utworzony: 2012-10-15 16:41:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15 października 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Centrum Badawczo – Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” realizowanego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w Działaniu I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=29095
utworzony: 2012-10-08 11:07:03

W Działaniu I.3 PO RPW rozpocznie się realizacja kolejnego projektu, w dniu 02.10.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w firmie Olimp Laboratories Sp. z o.o.” realizowanego przez Olimp Laboratories Sp. z o.o.

112/146/190/, ID=28957
utworzony: 2012-10-03 14:00:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 3 października 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budowa dróg dojazdowych”. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubelskie, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

112/146/190/, ID=28881
utworzony: 2012-10-03 13:40:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 3 października 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień”. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubelskie, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

112/146/190/, ID=28879
utworzony: 2012-10-02 16:18:43

Jeśli jesteś beneficjentem Programu Rozwój Polski Wschodniej weź udział w konkursie na najlepsze strony internetowe projektów. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

112/146/190/, ID=28856
utworzony: 2012-10-01 17:09:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28.09.2012 r. została podpisana o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

112/146/190/, ID=28847
utworzony: 2012-10-01 17:01:37

W Działaniu I.3 PO RPW rozpocznie się realizacja kolejnego projektu, w dniu 28.09.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

112/146/190/, ID=28844
utworzony: 2012-09-28 17:26:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 26 września 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI” realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w Działaniu I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=28826
utworzony: 2012-09-28 17:10:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 września 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Budowa Zakładu Laboratoryjno-Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na działkach nr. ew. 1867/156 i 1867/157 położonych w Jasionce, gm. Trzebownisko” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Elmat” Sp. z o.o. w Działaniu I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=28818
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj