PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  >  >>

utworzony: 2012-11-14 16:30:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 listopada 2012 r. zostały podpisane ostatnie 4 umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW 2007-2013.

112/146/190/, ID=29750
utworzony: 2012-11-13 09:20:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 listopada 2012 r. podpisane zostało Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61”. To już dwudziesty ósmy projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=29633
utworzony: 2012-11-13 09:12:05

W dniu 10 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie projektu pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”.

112/146/190/, ID=29630
utworzony: 2012-11-13 09:09:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 listopada 2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” realizowanego w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=29629
utworzony: 2012-11-05 16:47:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 października 2012 r. została podpisane umowa o dofinansowanie projektu pn „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej” wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW 2007-2013.

112/146/190/, ID=29484
utworzony: 2012-11-02 13:54:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 31 października 2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur – etap II”, realizowanego w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Beneficjentem projektu  jest przedsiębiorstwo Demuth Alfa Spółka z o.o. Ostróda Spółka komandytowo-akcyjna.

112/146/190/, ID=29434
utworzony: 2012-10-25 15:49:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 października 2012 r. zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW 2007-2013.

112/146/190/, ID=29344
utworzony: 2012-10-24 16:32:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 24 października 2012 r. podpisane zostały Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”.

112/146/190/, ID=29319
utworzony: 2012-10-24 16:27:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 23 października 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w Działaniu I.3 PO RPW.

 

112/146/190/, ID=29317
utworzony: 2012-10-19 17:08:34

W Działaniu I.3 PO RPW rozpocznie się realizacja kolejnego projektu, w dniu 19.10.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.

112/146/190/, ID=29245
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj