PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2013-04-09 15:01:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) informuje, iż w maju 2013 roku planowane jest ogłoszenie naboru projektów dla konkursu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

112/146/190/, ID=32224
utworzony: 2013-03-28 14:16:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 marca 2013 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=31939
utworzony: 2013-03-04 11:01:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 lutego br. zostały podpisane dwie kolejne umowy o dofinansowanie projektów rezerwowych wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

112/146/190/, ID=31546
utworzony: 2013-03-01 11:10:18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=31501
utworzony: 2013-02-25 16:45:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej przygotowała Zalecenia IZ PO RPW dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw przy wdrażaniu projektów PO RPW, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zmów przetargowych w projektach drogowych.

112/146/190/, ID=31445
utworzony: 2012-12-20 15:16:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)”.

112/146/190/, ID=30475
utworzony: 2012-12-20 12:59:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa obwodnicy północnej w Biłgoraju”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Biłgoraj.

112/146/190/, ID=30471
utworzony: 2012-12-14 16:20:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 grudnia 2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


112/146/190/, ID=30359
utworzony: 2012-12-14 16:17:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 grudnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II”. Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie, a podmiotem realizującym projekt jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

112/146/190/, ID=30358
utworzony: 2012-12-03 12:16:47

Do konkursu zgłoszonych zostało 30 serwisów lub podstron portali internetowych beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej. Spośród nich Kapituła Konkursu wybrała te, które uzyskały najwyższą punktację w kategoriach: cel, użyteczność, zawartość, estetyka oraz oznakowanie strony.

112/146/190/, ID=30160
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj