PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2013-09-20 12:51:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19 września br. została podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu rezerwowego wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

112/146/190/, ID=35406
utworzony: 2013-09-03 13:37:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. zakończony został nabór zgłoszeń projektów na Listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, prowadzony do schematu wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW.

112/146/190/, ID=35099
utworzony: 2013-08-27 15:57:27

W dniu 28 sierpnia 2013 r. odbędzie się otwarcie Centrum Kongresowego Targów Kielce. W uroczystości weźmie udział Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

112/146/190/, ID=35048
utworzony: 2013-08-20 13:13:34

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, oś III ,,Wojewódzkie ośrodki wzrostu”, działanie III. 1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Rzeszów. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 30 lipca 2012 r. wynosi 415 069 188,91 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 311 117 157,00 zł. Zakończenie Projektu planowane jest w styczniu 2015 r.

112/146/190/, ID=34902
utworzony: 2013-08-12 15:51:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa PO RPW

112/146/190/, ID=34812
utworzony: 2013-08-07 15:33:58

Informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat ilości złożonych wniosków oraz ich łącznej wartości.

112/146/190/, ID=34752
utworzony: 2013-07-17 15:02:31

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało aplikację mobilną I LOVE POLSKA WSCHODNIA, którą można za darmo pobrać na telefon lub tablet. Narzędzie to pozwoli odkryć nowe oblicze Polski Wschodniej i zobaczyć zmiany zachodzące w niej dzięki Funduszom Europejskim. Zapraszamy do wyruszenia śladem unijnych projektów i wygrywania nagród.

112/146/190/, ID=34305
utworzony: 2013-06-20 15:04:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu  20 czerwca 2013 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie  projektu pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Przemyśl, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

112/146/190/, ID=33673
utworzony: 2013-05-27 10:06:22

Aktualizacja dokumentu wynika z dokonania przez Instytucję Zarządzającą PO RPW modyfikacji w ramach priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Wprowadzono również kilka innych drobnych zmian dokumentu.

112/146/190/, ID=33236
utworzony: 2013-05-22 16:00:16
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” PO RPW.
112/146/190/, ID=33199
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj