PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2013-11-07 10:25:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=36556
utworzony: 2013-10-30 13:30:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania III.1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego” PO RPW

112/146/190/, ID=36411
utworzony: 2013-10-28 15:40:22

Wystawa odwiedza stolice 5 województw Polski Wschodniej; tj. kolejno Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów i Kielce. W Lublinie eksponowana będzie przy Bramie Krakowskiej do 2 listopada. Później pojawi się w Rzeszowie (od 4 do 13 listopada) i w Kielcach (od 15 do 24 listopada br.).

112/146/190/, ID=36338
utworzony: 2013-10-28 10:40:18

Aktualizacja dokumentu wynika z wystąpienia oszczędności poprzetargowych w Działaniu III.1 PO RPW, które mogą być zagospodarowane wyłącznie poprzez udzielenie dofinansowania nowym projektom wyłonionym w drodze naboru na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW.

112/146/190/, ID=36323
utworzony: 2013-10-16 14:40:55

W terminie od 13 do 22 października br. wystawa jest eksponowana w Olsztynie na Rynku Starego Miasta. Otwarcie wystawy odbyło się 1 października br. w Białymstoku na Rynku Kościuszki i towarzyszyło inauguracji konsultacji społecznych dotyczących założeń Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wystawa promuje inwestycje dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, za którego wdrażanie odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wystawa odwiedzi jeszcze kolejno trzy stolice województw Polski Wschodniej tj. Lublin – od 24 października do 2 listopada, Rzeszów – od 4 do 13 listopada i Kielce – od 15 do 24 listopada br.

112/146/190/, ID=36064
utworzony: 2013-10-04 14:56:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencje konsultacyjne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w Lublinie, w Rzeszowie i w Kielcach. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach PO PW 2014-2020.

112/146/190/, ID=35767
utworzony: 2013-10-02 15:23:00

Budżet programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 wyniesie około 2 mld euro. Skorzystają z niego przedsiębiorcy, inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego oraz kolej.

112/146/190/, ID=35705
utworzony: 2013-09-30 12:55:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 września br. została podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu rezerwowego wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

112/146/190/, ID=35598
utworzony: 2013-09-30 11:02:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości w imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencje konsultacyjne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w Białymstoku i w Olsztynie. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach PO PW 2014-2020.

112/146/190/, ID=35587
utworzony: 2013-09-20 15:07:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 uprzejmie informuje, że w dniu 19 września 2013 r. zakończony został proces weryfikacji projektów, zgłoszonych w ramach przeprowadzonego w dniach 23 lipca – 30 sierpnia 2013 r. naboru projektów na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW (LPI) do Działania I.3 „Wspieranie innowacji”, w schemacie wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności.

112/146/190/, ID=35417
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj