PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2014-06-27 15:44:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”, realizowanego w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=41420
utworzony: 2014-06-27 14:15:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza zmiany na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego w roku 2014 do Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=41405
utworzony: 2014-05-30 14:55:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Beneficjentami projektu są: Województwo Lubelskie oraz Gmina Lublin, a podmiotami realizującymi projekt są: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

112/146/190/, ID=40802
utworzony: 2014-05-06 16:44:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończony został proces oceny wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 25 marca 2014 r. w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=39890
utworzony: 2014-04-04 10:37:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=39325
utworzony: 2014-01-28 11:54:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=38162
utworzony: 2014-01-09 08:16:17

W grudniu 2013 r. w ramach nadzorowanego przez PARP projektu pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działania I.2 „Instrumenty inżynierii finansowej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłoszono 2 otwarte konkursy na wybór Pośredników Finansowych w projekcie.

112/146/190/, ID=37784
utworzony: 2013-12-30 14:11:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Umowa podpisana została z Województwem Świętokrzyskim, które przyjęło odpowiedzialność za koordynację prac i współpracę wszystkich województw Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=37592
utworzony: 2013-11-19 12:53:31

Wystawa eksponowana jest już w ostatnim na swojej trasie mieście Polski Wschodniej! Od 1 października br. odwiedziła kolejno Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów i Kielce. Na Placu Artystów w Kielcach można ją oglądać do 24 listopada!

112/146/190/, ID=36742
utworzony: 2013-11-08 14:23:01

Kolejnym miastem, do jakiego zawitała wystawa, jest Rzeszów. Wystawa jest tutaj eksponowana w terminie od 4 do 13 listopada na Rynku Miasta. Następnie wystawa pojawi się już w ostatnim mieście na swojej drodze, czyli w Kielcach (od 15 do 24 listopada br.). 

112/146/190/, ID=36585
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj