PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 

utworzony: 2008-04-15 14:50:38

29 listopada 2007 r. w Monitorze Polskim Nr 89 poz. 971 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=3556
utworzony: 2008-04-15 14:48:43

2 października 2007 roku Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner zaakceptowała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz pięć regionalnych programów operacyjnych dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego i podkarpackiego.

112/146/190/, ID=3555
utworzony: 2008-04-15 14:42:49

Dnia 6 września 2007 roku w Brukseli zakończono negocjacje dotyczące Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Po stronie polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl oraz Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Agnieszka Kapciak.

112/146/190/, ID=3552
utworzony: 2008-04-15 14:38:18

W dniu 6 czerwca 2007 roku podpisane zostało przez Minister Rozwoju Regionalnego Grażynę Gęsicką i Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Danutę Jabłońską, porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Na mocy podpisanego porozumienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie pełniła rolę Instytucji Pośredniczącej PO RPW. Porozumienie określa m.in. kwestie zawierania umów o dofinansowanie, wypłat środków na rzecz beneficjentów, monitorowania realizowanych projektów, sprawozdawczości programu, audytu i kontroli.

 

112/146/190/, ID=3551
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj