PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>

utworzony: 2008-06-12 14:42:05
Instytucja Pośrednicząca, którą dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w czerwcu 2008r. podpisała z Beneficjentami kolejne umowy dotyczące przygotowania projektów indywidualnych (pre-umowy).
112/146/190/, ID=4398
utworzony: 2008-06-05 15:31:10

W dniu 3 czerwca 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

112/146/190/, ID=4307
utworzony: 2008-05-26 21:23:36

Instytucja Pośrednicząca, którą dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w maju 2008r. podpisała z Beneficjentami kolejne umowy dotyczące przygotowania projektów indywidualnych (pre-umowy).

112/146/190/, ID=4122
utworzony: 2008-05-16 15:20:39

Na podstawie § 7 podpisanej umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa) „Beneficjent zobowiązuje się do regularnego raportowania o przebiegu procesu przygotowania Projektu, według wzorów i systemu określonego przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z Wytycznymi".
Wzór „Informacji Beneficjenta o stanie przygotowania projektu indywidualnego do realizacji"

112/146/190/, ID=4070
utworzony: 2008-04-30 15:05:43

Instytucja Pośrednicząca, którą dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w kwietniu 2008r. podpisała z Beneficjentami kolejne umowy dotyczące przygotowania projektów indywidualnych (pre-umowy).

112/146/190/, ID=3882
utworzony: 2008-04-23 12:26:05

Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowany został Wzór umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie Beneficjent będzie realizował projekt współfinansowany z PO RPW.

112/146/190/, ID=3748
utworzony: 2008-04-23 09:45:15

Na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ukazała się propozycja zmian Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 23 listopada 2007 roku.

112/146/190/, ID=3738
utworzony: 2008-04-15 16:11:07
Instytucja Pośrednicząca, którą dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pod koniec I kwartału 2008 roku podpisała z Beneficjentami projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pierwsze umowy dotyczące przygotowania projektów indywidualnych (pre-umowy).
112/146/190/, ID=3321
utworzony: 2008-04-15 16:06:55

W dniu 26 lutego 2008 roku w Monitorze Polskim nr 16 poz. 177 ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lutego 2008 roku zmieniające obwieszczenie z dnia 11 października 2007 roku (M.P. z 2007r. Nr 89 poz. 971) w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

112/146/190/, ID=3570
utworzony: 2008-04-15 16:05:58

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało nową wersję opracowania „Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej."

W stosunku do poprzedniej wersji Poradnika dokonano kilku istotnych zmian oraz rozszerzono opis niektórych zagadnień. Poradnik adresowany jest do wszystkich osób, które są zaangażowane w realizację regionalnych programów operacyjnych.

112/146/190/, ID=3569
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj