PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>

utworzony: 2009-01-15 14:50:18

Informacja o konkursie w ramach działania I.3 PO RPW

W związku z zarezerwowaniem części alokacji dla działania I.3 na realizację projektów indywidualnych, kwota środków EFRR dostępnych na realizację projektów w trybie konkursowym wynosi 111.996.351 euro (*)

112/146/190/, ID=7020
utworzony: 2008-12-15 10:32:37

12 grudnia 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowy o dofinansowanie z:  

  • Politechniką Lubelską,
  • Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
  • Uniwersytetem Medycznym w Lublinie,
  • Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej (dwie umowy),

beneficjentami Działania I.1. "Infrastruktura uczelni" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=6791
utworzony: 2008-11-28 13:41:20
27 listopada 2008 r. Politechnika Świętokrzyska w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na realizację projektu MODIN II. Jego przedmiotem jest modernizacja, rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej uczelni oraz zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej. Wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 125 mln zł.
112/146/190/, ID=6678
utworzony: 2008-11-07 14:08:07

Uniwersytet Rzeszowski rozwija swoje zaplecze naukowe

6 listopada 2008 r. Uniwersytet Rzeszowski podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na budowę kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie. Z nowych obiektów skorzystają studenci w roku akademickim 2010/2011, natomiast aparatura badawcza zakupiona w ramach projektu będzie służyła studentom już w początkach 2009 r. Inwestycję wspiera unijny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany do najsłabiej rozwiniętych regionów Polski o łącznym budżecie ok. 2,2 mld euro. Wartość przedsięwzięcia uczelni wynosi ok. 112 mln zł. Jest to pierwsza umowa w tym programie. Do końca roku planowane jest zawarcie kontraktów na łączną kwotę dofinansowania 350 mln złotych.
112/146/190/, ID=6420
utworzony: 2008-10-24 15:23:31
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, PARP rozpoczyna podpisywanie pierwszych umów na realizację projektów w ramach programu.
112/146/190/, ID=6255
utworzony: 2008-10-14 14:23:55
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" 7 listopada 2008 r. zorganizowała konferencję informacyjną rozpoczynającą ogólnopolski etap konsultacji społecznych Działania V.2 PO RPW.
Konferencja była okazją do przedstawienia założeń Działania V.2 "Trasy rowerowe" oraz podsumowania efektów prac przygotowawczych prowadzonych dotychczas w regionach. Jednocześnie przedstawiona została propozycja przebiegu korytarza trasy głównej i ogłoszone rozpoczęcie ogólnopolskich konsultacji społecznych.
112/146/190/, ID=6020
utworzony: 2008-08-20 16:15:24
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej podpisała w dniu 18 sierpnia 2008r. umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowę) pt. "Promocja gospodarcza Polski Wschodniej"  z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
112/146/190/, ID=5019
utworzony: 2008-07-24 15:01:45
W związku z artykułem prasowym pt. "Politechnika ma problem z pasem startowym", który ukazał się w Gazecie Wyborczej - Rzeszów oraz na portalu gazeta.pl, w dniu 24 lipca 2008 r. informujemy, że znalazły się tam nieprawdziwe informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez PARP od beneficjenta projektu.
112/146/190/, ID=4799
utworzony: 2008-07-15 22:42:05

Uchwałą nr 6/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. Komitet Monitorujący PO RPW przyjął szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Działań I.4 II.1, V.1 i V.2 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=4740
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj