PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>

utworzony: 2009-04-02 16:07:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania I.4 „Promocja i współpraca" komponent promocja, obszar stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora

112/146/190/, ID=17208
utworzony: 2009-04-02 14:34:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania I.4 „Promocja i współpraca" komponent Współpraca, obszar tworzenie i rozwój klastrów

 

112/146/190/, ID=17209
utworzony: 2009-03-31 14:44:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 31 marca 2009 r. została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej", tym razem w województwie podkarpackim. Beneficjentem jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

112/146/190/, ID=8620
utworzony: 2009-03-26 10:34:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w Białymstoku rozpocznie się realizacja drugiego etapu modernizacji komunikacji miejskiej, projekt będzie kosztował ponad 143 mln złotych.

112/146/190/, ID=8498
utworzony: 2009-03-19 16:03:40
5 marca 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło przetarg nieograniczony na sporządzenie  Studium Wykonalności projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”.
112/146/190/, ID=8424
utworzony: 2009-03-13 15:14:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 13 marca br zostały podpisane kolejne umowy z lubelskimi uczelniami w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łączna kwota dofinansowania wynosi 37 mln złotych.

112/146/190/, ID=8301
utworzony: 2009-03-13 15:07:33
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż 12 marca br została podpisana pierwsza umowa w województwie warmińsko - mazurskim w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej".
112/146/190/, ID=8300
utworzony: 2009-02-26 15:23:29
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Działanie I.4 Promocja i Współpraca.
112/146/190/, ID=7958
utworzony: 2009-02-20 09:14:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 ogłasza konkurs projektów w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW

112/146/190/, ID=17207
utworzony: 2009-01-23 09:30:00
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza ogłosić konkurs na projekty konferencyjne i targowe w ramach Działania III.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

112/146/190/, ID=7073
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj