PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>

utworzony: 2009-07-29 11:32:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 lipca 2009 r. została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=10483
utworzony: 2009-07-27 16:08:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 24 lipca 2009 r. została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Beneficjentem jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

112/146/190/, ID=10411
utworzony: 2009-07-27 15:20:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dnia 22 lipca 2009 r. została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, tym razem w województwie warmińsko – mazurskim. Beneficjentem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

112/146/190/, ID=10405
utworzony: 2009-07-17 09:20:43
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dnia 16 lipca 2009 r. została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, tym razem w województwie podlaskim. Beneficjentem jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży".
112/146/190/, ID=10118
utworzony: 2009-07-06 09:29:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podaje do wiadomości opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą zakresu stosowania Zaleceń dla beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą zapisy przedmiotowego dokumentu obowiązują jedynie w stosunku do postępowań, które zostały wszczęte przed 24 października 2008 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych z prawodawstwem wspólnotowym.

112/146/190/, ID=10016
utworzony: 2009-05-19 16:07:42
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19 maja 2009 roku została podpisana pierwsza umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Beneficjentem są Targi Kielce Sp. z o.o., które zrealizują projekt pt. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo – Kongresowego o szacunkowej wartości całkowitej ponad 203 mln złotych.
112/146/190/, ID=9325
utworzony: 2009-05-07 14:45:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że po rozpatrzeniu odwołań do listy ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Działanie I.4 Promocja i Współpraca został dopisany Pan Arkadiusz Karpiński.

112/146/190/, ID=9177
utworzony: 2009-04-30 14:24:53
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dnia 30 kwietnia 2009 r. została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, tym razem w województwie warmińsko - mazurskim.
112/146/190/, ID=9116
utworzony: 2009-04-10 10:04:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, oś priorytetowa I działanie I.4 Promocja i Współpraca został zakończony.

112/146/190/, ID=8789
utworzony: 2009-04-02 16:12:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania I.4 „Promocja i współpraca" komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego

 

112/146/190/, ID=17210
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj