PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  >  >>

utworzony: 2009-09-17 14:01:43

Stosownie do § 5 ust. 2 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu w Ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (dalej: „Regulamin”), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej informuje, że z dniem 16 września 2009 r., na podstawie § 5 ust. 1 w zw. z § 13 ust. 7 Regulaminu, nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony w trybie konkursowym do Działania I.3 został zamknięty dla schematu „wsparcie na wyposażenie” oraz „wsparcie na tworzenie zaplecza B+R”.

 

112/146/190/, ID=11538
utworzony: 2009-09-11 15:31:13

Ponad sześćdziesięciu uczestników, korzystających z dotacji na rozwój infrastruktury dydaktycznej i wspieranie innowacji spotkało się w Lublinie, aby dowiedzieć się m.in. jak sprawnie realizować i rozliczać projekty z udziałem unijnej dotacji.

112/146/190/, ID=11438
utworzony: 2009-09-11 15:20:24

Stosownie do § 5 ust. 2 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu w Ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (dalej: „Regulamin”), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej informuje, że z dniem 16 września 2009 r., na podstawie § 5 ust. 1 w zw. z § 13 ust. 7 Regulaminu, nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony w trybie konkursowym do Działania I.3 zostanie zamknięty dla schematu „wsparcie na wyposażenie” oraz „wsparcie na tworzenie zaplecza B+R”.

112/146/190/, ID=11435
utworzony: 2009-09-09 09:17:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 9 września 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy PARP a Agencją Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego" w ramach Działania I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=11363
utworzony: 2009-08-24 15:19:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 sierpnia 2009 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, działanie I.3 „Wspieranie Innowacji”.

112/146/190/, ID=11118
utworzony: 2009-07-31 14:03:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 lipca 2009 r. podpisana została umowa na realizację projektu budowy zachodniej obwodnicy Mrągowa finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=10552
utworzony: 2009-07-30 12:03:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje zainteresowanych Trasą Rowerową Polski Wschodniej realizowaną w ramach działania V.2 PO RPW, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powołano Zespół ds. Ścieżek Rowerowych pod kierownictwem dr inż. Tadeusza Kopty.

112/146/190/, ID=10520
utworzony: 2009-07-30 11:15:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 29 lipca 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=10516
utworzony: 2009-07-29 15:26:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuj, że dnia 29  lipca 2009r  w  Warszawie w siedzibie PARP ramach działania 1.4.1 PO RPW została podpisana umowa o dofinansowanie z Polską  Agencją  Informacji  i Inwestycji S.A. na realizację projektu  "Program Promocji  gospodarczej Polski Wschodniej"  Całkowita wartość projektu i   jednocześnie kwota dofinansowania wynosi 86 mln PLN.

112/146/190/, ID=10500
utworzony: 2009-07-29 14:23:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o podpisaniu kolejnej umowy w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Beneficjentem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

112/146/190/, ID=10495
<<  <  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj