PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  >  >>

utworzony: 2010-01-18 14:29:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że w poniedziałek 18 stycznia 2010 została podpisana w ramach działania I.4 PO RPW obszar tworzenia i rozwój klastrów kolejna 10 umowa z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego  S.A na realizację projektu pn. "RAZEM CIEPLEJ - Rozwój warmińsko-mazurskiego klastra ciepłowniczego".

112/146/190/, ID=13687
utworzony: 2010-01-11 16:12:28

W dniu 11 stycznia 2010 r. Polska  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z  Gminą Miasto Elbląg umowę na dofinansowanie projektu, pn. "Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk".

112/146/190/, ID=13610
utworzony: 2010-01-11 16:10:25

W grudniu 2009 r. Polska  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała 9 umów o dofinansowanie w ramach działania I.4 PO RPW obszar tworzenia i rozwój klastrów, a łączna wartość udzielonego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 26 886 902,28 PLN co stanowi 65% dostępnej alokacji.

112/146/190/, ID=13609
utworzony: 2010-01-11 16:03:27

W grudniu 2009 r. Polska  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała 2 umowy o dofinansowanie w ramach działania I.4 PO RPW obszar stworzenia sieci centrów obsługi inwestora, a łączna wartość udzielonego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 24 416 460,62 PLN co stanowi 73% dostępnej alokacji.

112/146/190/, ID=13608
utworzony: 2010-01-08 13:03:26

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych (Dz. U. nr157, poz. 1240.), których źródłem są miedzy innymi środki europejskie. Płatności na rzecz beneficjentów w części środków europejskich będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych przez PARP zleceń płatności.

112/146/190/, ID=13602
utworzony: 2009-12-31 12:22:01

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej, których źródłem są środki europejskie. Płatności będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego.

112/146/190/, ID=13547
utworzony: 2009-12-23 15:40:00

23 grudnia PARP podpisała umowę z Miastem Białystok na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o wartości przeszło 126 mln zł.

112/146/190/, ID=13490
utworzony: 2009-12-23 12:25:06

Tuż po świętach Bożego Narodzenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisze ostatnią w tym roku umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego lubelskiej uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzyma ponad 80 mln złotych dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej na budowę Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

112/146/190/, ID=13475
utworzony: 2009-12-07 16:11:18

W październiku odbyły się  dwa spotkania szkoleniowo - informacyjne dotyczące najczęściej popełnianych błędów przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność oraz poruszone zostały kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków.

112/146/190/, ID=13302
utworzony: 2009-11-26 16:34:38

26 listopada br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisana została umowa o dofinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=13150
<<  <  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj