PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  >  >>

utworzony: 2010-03-31 16:29:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 31 marca 2010 została podpisana umowa z Gminą Miasto Kielce na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” w ramach Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW.

112/146/190/, ID=15008
utworzony: 2010-03-30 11:09:11

W dniu 30 marca br. w siedzibie Agencji nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy PARP a Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Centrum informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu" w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji PO RPW.

 

112/146/190/, ID=14999
utworzony: 2010-03-05 14:10:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 5 marca 2010 została podpisana umowa z Gminą Ciechanowiec na realizację projektu pn. "Razem dla Polski wschodniej" w ramach działania I.4 PO RPW obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego.

112/146/190/, ID=14710
utworzony: 2010-03-05 12:10:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w związku z zakończeniem prac nad aktualizacją Listy projektów indywidualnych PO RPW oraz oszacowaniem kwoty wolnych środków dla poszczególnych działań w ramach Programu, podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na podpisanie umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów zatwierdzonych w postępowaniu konkursowym prowadzonym roku 2009 do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW, dla których nie podpisano umów ze względu na wyczerpanie środków w alokacji konkursowej.

112/146/190/, ID=14703
utworzony: 2010-03-05 11:31:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  ogłasza nabór projektów do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej”

 

 

112/146/190/, ID=17212
utworzony: 2010-02-24 15:14:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, informuje o zamiarze ogłoszenia naboru projektów w trybie konkursowym do Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW.

112/146/190/, ID=14613
utworzony: 2010-02-16 10:55:01

15 lutego br. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu "Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki" w ramach działania V.1. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Umowa zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Organizacją Turystyczną dotyczy przeprowadzenia kompleksowej, multimedialnej kampanii w zakresie promocji walorów turystycznych Polski wschodniej.

112/146/190/, ID=14464
utworzony: 2010-02-10 15:57:44

W dniu 10 lutego br. o godz. 11.00 w siedzibie Agencji nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy PARP a Miastem Międzyrzec Podlaski o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego” w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji PO RPW.

112/146/190/, ID=14388
utworzony: 2010-01-18 15:09:04

W dniu 19 stycznia o godz. 11 w siedzibie PARP nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego" w ramach działania I.1. PO RPW z Uniwersytetem Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

112/146/190/, ID=13691
utworzony: 2010-01-18 15:02:13

W dniu 18 stycznia br. o godz. 11.00 nastąpiło podpisanie umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie na dofinansowanie projektu indywidualnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.1 - Infrastruktura uczelni wyższych.

112/146/190/, ID=13688
<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj