PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2014-12-23 10:42:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 nastąpiło uroczyste otwarcie projektu pn. „Budowa Obwodnicy Północnej w Biłgoraju”. Realizacja przedmiotowego projektu została współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=44693
utworzony: 2014-12-10 15:47:35

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, osi III Wojewódzkie ośrodki wzrostu, działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Beneficjentem projektu jest Gmina Olsztyn. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 12 listopada 2012 r. wynosi 496 960 126,32 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 350 391 022,30 zł. Rozliczenie Projektu planowane jest w I kwartale 2016 r.             

112/146/190/, ID=44499
utworzony: 2014-11-12 13:23:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 12 listopada 2014 r. został oddany do użytkowania most w Połańcu realizowany w ramach projektu pn. „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”. Beneficjentami projektu są Województwo Podkarpackie i Województwo Świętokrzyskie, a podmiotami realizującymi projekt są Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

112/146/190/, ID=43965
utworzony: 2014-11-12 12:28:30

W dniu 10 listopada b.r. IP PO RPW dokonała aktualizacji zapisów opracowania pn. „Podstawowe zasady wydatkowania środków i rozliczania wniosków o płatność dla projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania II.1 PO RPW 2007 – 2013”, stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu.

112/146/190/, ID=43960
utworzony: 2014-11-05 15:33:47

Zgodnie z treścią opisu Kryterium oceny projektów nr 2 o charakterze formalnym - specyficznym* każdy Wnioskodawca aplikujący o dofinansowanie projektu w ramach Działania II.1 PO RPW miał obowiązek wskazania we wniosku o dofinasowanie wymaganej liczby użytkowników końcowych planowanych do podłączenia do sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w każdej miejscowości objętej projektem.

112/146/190/, ID=43894
utworzony: 2014-10-28 15:19:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 28 października 2014 r. o godzinie 13.00 nastąpiło uroczyste otwarcie projektu pn. „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku”. Realizacja przedmiotowego projektu została współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=43698
utworzony: 2014-09-01 08:48:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 sierpnia 2014 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca ‘80”. Beneficjentem projektu jest Gmina Lublin.

112/146/190/, ID=42449
utworzony: 2014-08-25 09:31:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=42336
utworzony: 2014-08-13 12:45:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 13 sierpnia 2014 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Biłgoraj.

112/146/190/, ID=42254
utworzony: 2014-07-02 12:16:59

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca br. opublikowane zostały rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=41483
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj