PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  >  >>

utworzony: 2010-06-02 11:26:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 31 maja 2010 r. zakończył się nabór projektów do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania III.2 PO RPW „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej”, skierowany do województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko - mazurskiego.

112/146/190/, ID=15931
utworzony: 2010-05-28 09:14:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 ogłasza konkurs projektów w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW.

112/146/190/, ID=17206
utworzony: 2010-05-27 10:14:59

W czwartek 27 maja 2010 roku w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisano umowę o dofinansowanie projektu indywidualnego zaakceptowanego do dofinansowania w ramach Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW pn. „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego" realizowanego przez Gminę Czarna Białostocka.

112/146/190/, ID=15765
utworzony: 2010-05-25 12:37:04

W dniu 24 maja wmurowano symboliczny kamień wegielny pod budowę dwóch segmentów nowych laboratoriów Lubelskiego Parku Naukowo-Technicznego. Budowa nowych segmentów Parku Naukowo – Technologicznego współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach realizacji przez Samorząd Województwa Lubelskiego projektu pn. „Lubelski Park Naukowo – Technologiczny w Lublinie”.

 

112/146/190/, ID=15739
utworzony: 2010-04-30 13:46:26

W środę 24.03.2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu indywidualnego zaakceptowanego do dofinansowania w ramach Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW pn. „Rozbudowa infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" Spółka Akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry”.

112/146/190/, ID=15436
utworzony: 2010-04-28 13:31:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=15380
utworzony: 2010-04-28 13:24:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=15379
utworzony: 2010-04-21 14:39:35

W dniu 21 kwietnia 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=15297
utworzony: 2010-04-20 16:09:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 20 kwietnia 2010 została podpisana umowa z Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości na realizację projektu pn. "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej" w ramach działania I.4 PO RPW obszar tworzenia i rozwoju klastrów.

112/146/190/, ID=15293
utworzony: 2010-04-16 14:35:08

W dniu 16 kwietnia 2010 roku podpisano kolejne trzy umowy w ramach PO RPW: z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Gminą Miasto Elbląg.

112/146/190/, ID=15385
<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj