PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  >  >>

utworzony: 2010-07-05 12:26:19

W ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej do dnia 30 czerwca 2010 r. z 27 projektów będących na Liście projektów indywidualnych (projekty podstawowe) zostało podpisanych 10 umów o dofinansowanie.

112/146/190/, ID=16462
utworzony: 2010-06-30 15:31:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 czerwca 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

112/146/190/, ID=16394
utworzony: 2010-06-30 15:28:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 czerwca 2010 r. podpisana została umowa  o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap” oraz w dniu 25 czerwca 20010 r. umowa o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Obia projekty dofinansowane są w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

112/146/190/, ID=16393
utworzony: 2010-06-30 09:37:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  ogłasza nabór projektów do Listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej”

 

112/146/190/, ID=17211
utworzony: 2010-06-25 12:33:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 czerwca 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=16256
utworzony: 2010-06-22 13:19:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

112/146/190/, ID=16182
utworzony: 2010-06-21 08:55:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 18 czerwca 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=16134
utworzony: 2010-06-17 13:52:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=16093
utworzony: 2010-06-11 11:35:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=16031
utworzony: 2010-06-11 11:32:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=16030
<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj