PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  >  >>

utworzony: 2010-11-30 10:29:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 25 listopada 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Rozwój Polski Wschodniej zostały zaakceptowane zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=18497
utworzony: 2010-11-16 13:49:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci informuje, że w dniu 16 listopada 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a PARP.

112/146/190/, ID=18379
utworzony: 2010-10-05 11:20:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW), w związku z zakończonym w dniu 30 września 2010 roku naborem wniosków o dofinansowanie projektów prowadzonym w trybie konkursowym do Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie złożonych zostało 12 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć. Łączna wartość zgłoszonych projektów wynosi 384.416.349,48 PLN, z czego wartość wnioskowanego wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to kwota 194.057.162,92 PLN.

112/146/190/, ID=17897
utworzony: 2010-09-24 10:51:25

Polska Agencja Rzowoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 24 września 2010 r. podpisano umowę  o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” realizowanego przez Gminę Miasto Białystok w Działaniu I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=17770
utworzony: 2010-09-20 16:33:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego – Beneficjent Projektu pn. „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Działania I.2. Instrumenty inżynierii finansowej PO RPW, ogłosił konkurs dla Funduszy Poręczeniowych na pełnienie funkcji Pośredników Finansowych w Projekcie.

112/146/190/, ID=17713
utworzony: 2010-09-02 15:39:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie Innowacji” PO RPW w schemacie wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych, do dnia 31 sierpnia 2010 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o wartości projektu 27.285.780,00 zł, z czego wnioskowane wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16.235.039,10 zł.

112/146/190/, ID=17470
utworzony: 2010-08-31 16:39:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. "Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku" finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=17424
utworzony: 2010-08-31 14:31:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. podpisane zostały kolejne dwie umowy w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=17407
utworzony: 2010-08-10 14:01:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (PO RPW) informuje o zamiarze ogłoszenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Beneficjenta projektu indywidualnego: „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej” konkursu w ramach Działania I.2 „Instrumenty inżynierii finansowej” PO RPW

112/146/190/, ID=17219
utworzony: 2010-07-29 16:21:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 29 lipca 2010 r. podpisana została umowa z Uniwersytetem w Białymstoku na realizację projektu pn. „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=16738
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj