PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  >  >>

utworzony: 2011-03-11 15:15:52

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz  Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego, podpisali dzisiaj umowę o dofinansowaniu projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

112/146/190/, ID=20262
utworzony: 2011-02-23 16:13:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 23 lutego 2011 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=19961
utworzony: 2011-02-21 14:53:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej informuje, że zakończony został proces oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w trakcie naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji”, schemat wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=19921
utworzony: 2011-01-27 13:00:49

27 stycznia 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

112/146/190/, ID=19432
utworzony: 2011-01-21 11:18:28

21 stycznia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” w ramach II osi priorytetowej - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=19274
utworzony: 2011-01-20 10:42:26

W dniu 14 stycznia 2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla projektu "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym".

 

112/146/190/, ID=19244
utworzony: 2011-01-03 15:34:14

W związku z trwającym do 31 stycznia 2011 r. naborem projektów rezerwowych do działania IV.1 PO RPW oraz w związku z pojawiającymi się pytaniami do przedmiotowego naboru, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż pod linkiem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1649 umieszczona została lista zgłoszonych dotychczas pytań wraz z odpowiedziami.

112/146/190/, ID=18939
utworzony: 2010-12-31 12:05:18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31.12.2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=18901
utworzony: 2010-12-27 15:38:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 grudnia 2010 r. podpisane zostały umowy na realizację projektów pn. „Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa” oraz „Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa” finansowanych z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Za realizację projektów odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

112/146/190/, ID=18780
utworzony: 2010-12-17 13:11:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuję, że w dniu 14.12.2010 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” realizowanego przez Miasto Tarnobrzeg w Działaniu I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=18677
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj