PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  >  >>

utworzony: 2011-06-10 15:50:23

Jesteś beneficjentem Programu Rozwój Polski Wschodniej? Promujesz swój projekt z pomysłem?
Pokaż się! Do 30 czerwca 2011 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze działania promocyjne  „Promuj z pomysłem”

112/146/190/, ID=21766
utworzony: 2011-06-09 12:15:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=21745
utworzony: 2011-06-06 14:40:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 3 czerwca 2011 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo – Wystawienniczego w Lublinie”, realizowanego w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=21679
utworzony: 2011-06-03 15:53:58

31 maja 2011 r. otwarto 18 nowych laboratoriów Instytutu Agrofizyki PAN, wyposażonych dzięki środkom z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=21652
utworzony: 2011-05-27 14:59:48

27 maja odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

112/146/190/, ID=21550
utworzony: 2011-05-24 10:38:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 informuje o zamiarze ogłoszenia naboru projektów z województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” PO RPW

112/146/190/, ID=21477
utworzony: 2011-04-15 12:10:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

112/146/190/, ID=20768
utworzony: 2011-04-06 13:46:37

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 rozpoczyna konsultacje projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) realizowanego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

112/146/190/, ID=20640
utworzony: 2011-04-05 13:11:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2011 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów), współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=20630
utworzony: 2011-03-15 09:08:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że został rozstrzygnięty nabór wniosków o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Działanie I.4 Promocja i Współpraca złożonych do dn. 28.02.2011r.

112/146/190/, ID=20304
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj