PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  >  >>

utworzony: 2011-09-02 15:43:10

31 sierpnia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła nabór projektów z województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do Listy Projektów Indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.

112/146/190/, ID=22902
utworzony: 2011-09-01 14:22:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 01.09.2011 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”, realizowanego w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=22873
utworzony: 2011-08-24 12:23:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Lubelskie Centrum Konferencyjne”, realizowanego w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=22731
utworzony: 2011-08-03 15:29:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zmienioną treść Szczegółowego opisu Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW).

112/146/190/, ID=22437
utworzony: 2011-08-03 15:18:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=22435
utworzony: 2011-07-06 12:22:05

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2011 r. odbyło się szkolenie Doświadczenia z wdrażania projektów Osi Priorytetowej I "Nowoczesna Gospodarka" i Osi Priorytetowej II "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" PO RPW z którego zamieszczamy materiały do pobrania.

112/146/190/, ID=22090
utworzony: 2011-06-21 12:36:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje że w dniu 21 czerwca 2011 r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” realizowanego przez Miasto Krosno w Działaniu I.3 PO RPW.

 

112/146/190/, ID=21908
utworzony: 2011-06-17 16:13:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, informuje o zamiarze prowadzenia naboru wniosków w trybie konkursowym do Działania I.3 "Wspieranie innowacji" PO RPW do schematu wsparcia na wyposażenie oraz schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

112/146/190/, ID=21888
utworzony: 2011-06-17 13:07:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuję, iż dnia 17 czerwca 2011 r. o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. 

112/146/190/, ID=21881
utworzony: 2011-06-15 13:14:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 działając na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r.pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór projektów do Listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej”

112/146/190/, ID=21824
<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj