PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>

utworzony: 2011-12-20 11:03:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19.12.2011 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III”, realizowanego w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.ruchu drogowego.

112/146/190/, ID=24394
utworzony: 2011-12-07 15:21:07

W dniu 05.12.2011 r. pomiędzy PARP a Miastem Białystok została podpisana Umowa o dofinansowanie  projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”.

112/146/190/, ID=24206
utworzony: 2011-11-23 14:03:25

Już po raz drugi, Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej ogłosił konkurs zamknięty dla Funduszy Poręczeniowych na pełnienie funkcji tzw. Pośredników Finansowych.

112/146/190/, ID=24061
utworzony: 2011-11-18 16:05:55

W dniu 28 października 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (IP PO RPW) zakończyła ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń przyjętych w ramach naboru do działania III.2 PO RPW, przeprowadzonego w okresie od 15 czerwca 2011 do 31 sierpnia 2011 r.

112/146/190/, ID=24015
utworzony: 2011-11-07 16:27:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje podsumowanie i przypomnienie zasad wynikających z obowiązującego prawa oraz stanowiska Komisji Europejskiej określone w dokumencie MRR: „Ogólne zasady dotyczące zawierania umów, do których nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych oraz wymierzania korekt finansowych za ich naruszenie” (link).

112/146/190/, ID=23886
utworzony: 2011-10-19 12:39:48

W dniu 7 października br. w Olsztynie odbyło się ostatnie spotkanie szkoleniowe z cyklu  poświęconego szczegółowym zasadom promocji projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=23604
utworzony: 2011-10-14 09:51:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.3 tworzenie i rozwój klastrów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

112/146/190/, ID=23548
utworzony: 2011-10-12 10:05:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizująca zadania Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej informuje, że w związku z aktualizacją Listy Projektów Indywidualnych PO RPW rozpoczęła procedurę związaną z podpisywaniem umów o dofinansowanie w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa dla następujących projektów z listy rezerwowej:

112/146/190/, ID=23509
utworzony: 2011-10-05 16:23:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuję, iż dnia 05 października 2011 r. o godzinie 11.00 nastąpił uroczysty odbiór projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej”. Realizacja przedmiotowego projektu współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

112/146/190/, ID=23372
utworzony: 2011-09-22 13:34:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.4 tworzenie polityki rozwoju regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=23222
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj