PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  >  >>

utworzony: 2012-03-20 15:59:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z wyżej wymienionym dokumentem, którego celem jest prezentacja doświadczeń związanych z audytami Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także wynikających z nich zaleceń dotyczących wysokości stawek korekt finansowych, jakie powinny być stosowane w przypadku naruszeń prawa w dziedzinie zamówień publicznych. Zestawienie zawiera przegląd wyników audytów przeprowadzonych w Polsce przez Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy na przełomie dwu perspektyw finansowych 2000-2006 i 2007-2013. 

112/146/190/, ID=26238
utworzony: 2012-03-19 16:03:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że został rozstrzygnięty nabór wniosków o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, złożonych do dn. 5 marca 2012 r. do godz. 16.30.

112/146/190/, ID=26180
utworzony: 2012-03-09 16:23:45

W związku ze zmianami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zatwierdzonymi przez Komisję Europejską w grudniu 2011 r., zaktualizowany został Szczegółowy opis osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. 

112/146/190/, ID=26021
utworzony: 2012-02-23 14:28:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualizację listy projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach II rundy aplikacyjnej dla działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=25733
utworzony: 2012-02-17 09:22:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka Działanie I.3. Wspieranie innowacji

112/146/190/, ID=25645
utworzony: 2012-02-16 13:47:03

Polska Agencja Rzowoju Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 14.02.2012 r. obowiązuje zaktualizowany wzór wniosku i instrukcji do wypełniania formularza dla projektów poniżej 50 mln euro oraz instrukcja wypełniania formularza dla projektów „dużych”.

112/146/190/, ID=25626
utworzony: 2012-02-08 15:03:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony do schematu wsparcia na wyposażenie i do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW. 

W terminie przewidzianym ogłoszeniem o konkursie złożonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 1 119 148 705,54 zł

112/146/190/, ID=25418
utworzony: 2012-01-20 09:32:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała umowę z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "PZL – Rzeszów" Spółka Akcyjna na współfinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych. To największy projekt w Działaniu I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który wdraża PARP.

112/146/190/, ID=25038
utworzony: 2012-01-02 10:24:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 23 grudnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K(2011)9789 zmieniającą decyzję K(2007)4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

112/146/190/, ID=24600
utworzony: 2011-12-21 16:09:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=24421
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj