PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  >  >>

utworzony: 2012-07-04 15:00:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 4 lipca 2012 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie.

112/146/190/, ID=27879
utworzony: 2012-06-29 12:37:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuję, iż w dniu 29 czerwca 2012 r. o godzinie 12.00 nastąpił uroczysty odbiór projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku”.

112/146/190/, ID=27755
utworzony: 2012-06-20 10:56:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza skorygowane wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW do schematu wsparcia na wyposażenie oraz do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

112/146/190/, ID=27639
utworzony: 2012-06-01 14:55:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 1 czerwca 2012 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=27389
utworzony: 2012-05-17 11:48:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 16 maja 2012 r. uroczyście otwarto nową halę wystawienniczą o powierzchni 8 tys. m2 oraz zmodernizowaną halę o powierzchni 2,5 tys. m2.

112/146/190/, ID=27109
utworzony: 2012-04-26 17:03:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku” realizowanego przez Miasto Białystok w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

112/146/190/, ID=26912
utworzony: 2012-04-19 16:50:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2012 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728, współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=26789
utworzony: 2012-04-11 15:30:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ogłasza wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trakcie naboru, prowadzonego do dnia 31 stycznia 2012 r. do schematu wsparcia na wyposażenie i do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R w Działaniu I.3 „Wspieranie innowacji PO RPW.

112/146/190/, ID=26629
utworzony: 2012-03-28 16:04:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków wyłonionych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej dla działania I.4.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

112/146/190/, ID=26400
utworzony: 2012-03-20 16:34:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała zaktualizowany dokument - instrukcja do wniosku o płatność w ramach PO RPW. Nowa wersja instrukcji obowiązuje Beneficjentów PO RPW od dnia 15 marca 2012 r.

112/146/190/, ID=26243
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj