PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  >  >>

utworzony: 2012-08-31 16:53:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki”. Beneficjentem projektu jest Województwo Podlaskie.

112/146/190/, ID=28533
utworzony: 2012-08-31 16:43:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ostatniego z projektów ujętych na Liście projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko”, realizowanego przez Powiat Rzeszowski.

112/146/190/, ID=28530
utworzony: 2012-08-28 16:29:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej” realizowanego przez Politechnikę Lubelską w Działaniu I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=28479
utworzony: 2012-08-01 16:57:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończony został proces oceny wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 31 stycznia 2012 r. w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

112/146/190/, ID=28247
utworzony: 2012-07-31 16:32:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 lipca 2012 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Lubelskie” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Beneficjentem projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

112/146/190/, ID=28221
utworzony: 2012-07-31 15:03:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Beneficjentem projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

112/146/190/, ID=28219
utworzony: 2012-07-30 15:25:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, realizowanego w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=28202
utworzony: 2012-07-24 09:28:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowano informację o zmianach w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=28153
utworzony: 2012-07-13 12:56:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 13 lipca 2012 r. podpisane zostały kolejne dwa Porozumienia w sprawie dofinansowania projektów pn.:"Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej nr S61" na całkowitą wartość 167 558 200 PLN, w tym dofinansowanie 34 211 856 PLN oraz "Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej nr S61" na całkowitą wartość 178 465 400 PLN, w tym dofinansowanie 35 412 272 PLN.

112/146/190/, ID=28003
utworzony: 2012-07-09 17:02:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 9 lipca 2012 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Rzeszowa miała miejsce uroczystość podpisania z Wykonawcami umów na dostawy autobusów realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

112/146/190/, ID=27937
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj