PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Dokumenty programowe

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Tekst jednolity:  pobierz plik [2 621kB]
Tekst z wyszczególnionymi zmianami: pobierz plik [2 650kB]
Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone wydanym w dniu 28 czerca 2012 r. przez Komisję Europejską Sprostowaniem do decyzji z 23 grudnia 2011 r. podjętej w związku z zakończeniem przeglądu śródokresowego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 tekst jednolity
pobierz plik [2 184kB]

Wytyczne kwalifikowalności PO RPW
(pobierz plik) [608kB]

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwój Polski Wschodniej
(pobierz plik) [1 362kB]

Załącznik do Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwój Polski Wschodniej
(pobierz plik) [19kB]

Lista projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (sierpień 2015 r.)

pobierz plik [190kB]

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (przyjęta przez Radę Ministrów 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr 278/2008)
(pobierz plik) [9 466kB]

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(pobierz plik) [1 682kB]

stopka PORPW

112/146/405/, ID=17178
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-08-06 12:20:31
Aktualizowany: 2015-08-31 15:50:48
Ilość odsłon: 44564
drukuj