PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  5
utworzony: 2009-10-27 15:18:17

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 października 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o zakończonych wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.2 stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

112/146/229/303/307/, ID=12301
utworzony: 2009-10-20 12:26:34

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/303/307/, ID=12194
utworzony: 2009-10-19 14:39:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.2 stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/303/307/, ID=12148
utworzony: 2009-07-02 13:46:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania I.4 komponent promocja obszar stworzenie sieci centrów obsługi inwestora. W wyznaczonym terminie zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 31 515 391,82 PLN.

112/146/229/303/307/, ID=10005
utworzony: 2009-04-24 15:24:52
W związku z dużą liczbą pytań dotyczących wypełnienia wniosków o dofinansowanie prezentujemy tabelę przedstawiającą przyporządkowanie poszczególnych merytorycznych kryteriów oceny projektów do odpowiednich pól we wniosku o dofinansowanie.
112/146/229/303/307/, ID=9071
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj