PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych w Olsztynie

Przedmiotem projektu był zakup aparatury badawczo-naukowej, utworzenie bazy laboratoriów oraz utworzenie Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych.

Celem projektu natomiast było wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą 3 laboratoriów wchodzących w skład Centrum: Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi dla Wydziału Nauk Medycznych oraz dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: Laboratorium Nowoczesnych Technik Obrazowania i Wideochirurgii i Laboratorium Medycyny Molekularnej.

Poszczególne składowe Centrum to laboratoria wysokospecjalistyczne, niemające odpowiedników w innych ośrodkach, np. Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi pozwala przygotować komórki z zachowaniem standardów umożliwiających wszczepienie ich ludziom. Co więcej badania dotyczą najbardziej aktualnego kierunku wdrażanego w wiodących na świecie placówkach badawczych – próby leczenia degeneracji dysków międzykręgowych i uszkodzeń rdzenia kręgowego. Zakupiony do laboratorium rezonans magnetyczny o mocy trzech tesli pozwala na precyzyjne śledzenie losów implantu w organizmie. Laboratorium Nowoczesnych Technik i Obrazowania jest pierwszym w Polsce wyposażonym w rezonans magnetyczny służący badaniom weterynaryjnym.

Z kolei Laboratorium Medycyny Molekularnej służy rozwojowi metod diagnostycznych, opartych na technikach komórkowych i genowych, jak również badaniom nad najważniejszymi z gospodarczego punktu widzenia problemami zdrowotnymi zwierząt. Badania z tego zakresu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko firm z branży technologicznej i farmaceutycznej, ale również państwowych służb sanitarnych i weterynaryjnych. Naukowcy mogą m.in. pracować nad opracowaniem metod terapii nowotworów u zwierząt. Badania prowadzone w Laboratorium Medycyny Molekularnej, dotyczą chorób mających największe znaczenie w produkcji zwierzęcej  choroby wirusowe, choroby metaboliczne i zaburzenia płodności.

Rezultaty

Utworzenie Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch wydziałów uczelni. Służy ono  realizacji zarówno międzywydziałowych przedsięwzięć badawczych, jak i projektów indywidualnych. Zadaniem Centrum jest również transfer nowych technologii medycznych do praktyki lekarskiej i lekarsko-weterynaryjnej, głównie obszaru północno-wschodniej Polski, ale nie wyklucza się współpracy z innymi jednostkami w kraju i w Europie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został przygotowany do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki i możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań w medycynie stosowanej. Nowa infrastruktura badawczo-rozwojowa umożliwia poprawę jakości prowadzonych na uniwersytecie badań i prac rozwojowych w znaczący sposób.

Nazwa działania: Dz. I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wartość dofinansowania: 21 801 627,32 zł

Okres realizacji: 2009-2010


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj