PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa i wyposażenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa

W ramach projektu wybudowano i wyposażono dwa innowacyjne budynki, tj. Uczelniano-Policyjny System Biblioteczno-Informacyjny oraz Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze, w którym znajdują się specjalistyczne laboratoria i pracownie policyjne.

W Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym powstały następujące pracownie i laboratoria:

  1. Laboratorium Inforensic - wykorzystywane do kształcenia studentów z zakresu wyszukiwania, zabezpieczania i analizy dowodów cyfrowych;
  2. Pracownia Analizy Kryminalnej - wykorzystywana do kształcenia związanego z metodami zwalczania przestępstw kryminalnych i gospodarczych;
  3. Pracownia Analizy Strategicznej i Statystycznej - wykorzystywana do kształcenia związanego z zagadnieniami dotyczącymi identyfikacji przywódców grup przestępczych, ustalenia skomplikowanej sieci powiązań personalnych i kapitałowych;
  4. Pracownia Antynarkotykowa - wykorzystywana do doskonalenia taktyk zwalczania przestępczości narkotykowej;
  5. Pracownia Biologii Kryminalistycznej - wykorzystywana do nauki kierunku biologii kryminalistycznej;
  6. Pracownia Innowacyjnych Technik Teleinformatycznych - wykorzystywana do kształcenia z zakresu najnowocześniejszych metod i technologii teleinformatycznych;
  7. Pracownia Kształcenia na Odległość - wykorzystywana do kształcenia z zastosowaniem wymogów rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  8. Pracownia Pułapek Kryminalistycznych - wykorzystywana do rozwoju kierunku kształcenia związanego z metodami przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z zastosowaniem pułapek kryminalistycznych;
  9. Pracownia Technologii Multimedialnych i Informatycznych - umożliwiająca stworzenie jednolitego centrum do tworzenia, wdrażania materiałów szkoleniowych na potrzeby jednostek terenowych i WSPol;
  10. Pracowania Zwalczania Przestępczości w Cyberprzestrzeni - umożliwiająca tworzenie centrów komputerowych istotnych w wykrywaniu sprawców, uzyskiwaniu informacji i dowodów świadczących o wykorzystywaniu nowych technologii do dokonywania przestępstw.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością poprzez stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki i włączenie w te procesy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Poprzez realizację przedsięwzięcia szkoła uzyskała nowoczesny i dostosowany do wymogów europejskiego budownictwa bibliotecznego Uczelniano-Policyjny System Biblioteczno-Informacyjny. Korzystać z niego będą nie tylko pracownicy i słuchacze szkoły, funkcjonariusze i pracownicy innych jednostek w Polsce, ale również policjanci z krajów Unii Europejskiej, a także mieszkańcy regionu oraz studenci z cywilnych uczelni.

Infrastruktura powstała w ramach obiektu Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego pozwoliła na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb organizacji oraz oczekiwań społeczeństwa, policjantów i pracowników Policji.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Budowa i wyposażenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wartość dofinansowania: 60 657 182,39 zł

Okres realizacji: 2007-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj