PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W ramach projektu wybudowano czterokondygnacyjny obiekt dydaktyczno-naukowy nazwany Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na powierzchni 8013,46 m2 mieszczą się dwie sale wykładowe, sale seminaryjne (w tym sale komputerowe), laboratoria studenckie, apteka szkoleniowa, specjalistyczne pracownie naukowe, dziekanat oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne. Niezależnie od pomieszczeń ogólnowydziałowych, w budynku zlokalizowano pięć jednostek Wydziału Farmaceutycznego, a cztery zakłady uzyskały dodatkową powierzchnię dydaktyczną.

Budynek jest wyposażony w infrastrukturę techniczną podstawową oraz w wysoko specjalistyczną aparaturę przeznaczoną do celów dydaktycznych i naukowych. Ponadto wyposażono budynek w ICT (multimedia, Internet bezprzewodowy, system komputerowy w ramach budynku, serwerownie, zarządzanie funkcjami budynku poprzez systemy informatyczne). Uporządkowano również otoczenie centrum i w ramach tego – wytyczono drogi dojazdowe oraz chodniki, wybudowano parkingi naziemne, a także uporządkowano tereny zielone wokół budynku.

Głównym celem projektu było zagwarantowanie Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wysokiej pozycji w zakresie dydaktyki i nauki. Realizacja tego celu była możliwa dzięki stworzeniu nowoczesnej infrastruktury dydaktyczno-naukowej. Pozwoliło to na kształcenie studentów Wydziału Farmaceutycznego (farmaceutów, analityków medycznych i kosmetologów) w oparciu o technologie XXI wieku i dzięki temu wykształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów tworzących kadry nowoczesnej gospodarki, którym wydział zapewni stały rozwój poprzez szkolenia ciągłe i specjalizacyjne realizowane także na bazie Euroregionalnego Centrum Farmacji.

Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania międzyregionalnych różnic ekonomiczno-gospodarczych, a w szczególności:

  • stworzenia miejsc pracy w sektorze zaawansowanych technologii;
  • utworzenia atrakcyjnego miejsca do studiowania;
  • wzrostu ilości studentów i osób korzystających z obiektu, w konsekwencji zwiększenia obłożenia bazy gastronomicznej, noclegowej i rozrywkowej miasta;
  • udoskonalenia wizerunku regionu poprzez nowy wizerunek uniwersytetu;
  • zagwarantowania lepszej pozycji rynkowej absolwentom uniwersytetu na rynku pracy;
  • większego zadowolenia pacjentów z lepiej przygotowanych do pracy absolwentów.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wartość dofinansowania: 54 006 045,28 zł

Okres realizacji: 2007-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj