PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska

Nazwa działania:  IV.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Biłgoraj; Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Wartość projektu: 46 631 285,27 PLN

Wartość dofinansowania: 39 547 055,85 PLN.

Okres realizacji: 26.08. 2014 – 30.11. 2015r.

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska

Obwodnica miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835, popularnie zwana obwodnicą południową, jest doskonałym uzupełnieniem oddanej w 2014 roku do użytku obwodnicy północnej.

Inwestycja w całości zlokalizowana jest na terenie miasta. Częściowo przebiega starym śladem – ul. Jana Pawła II i ul. Tarnogrodzką a nowa część (o długości 0,76292 km) ciągnie się przez tereny niezabudowane w południowej części miasta od ul. Krzeszowskiej w stronę skrzyżowania z ul. Motorową. Łączna długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych w ramach projektu dróg wynosi 3767,14 m. Obecnie jest to droga klasy GP.

W ramach inwestycji wybudowano drogi serwisowe, kanalizację deszczową oraz rowy odwadniające. Wybudowano skrzyżowania zwykłe, skrzyżowania typu rondo (z ulicami Lubelską i Batorego, z ulicą Zieloną, z ulicami Sikorskiego i Włosienkarską; z ul. Motorową i Tarnogrodzką) oraz zjazdy do posesji prywatnych oraz punktów użyteczności publicznej. Zadbano także o poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi – wybudowano oświetlenie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i chodniki. Dodatkowo, w ramach inwestycji powstał most na rzece Czarna Łada oraz przebudowano most na rzece Biała Łada. Wykonano także nowe nasadzenia zieleni.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości komunikacji oraz poziomu bezpieczeństwa podróżnych. Obwodnica przejęła ruch pojazdów ciężkich, co pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców Biłgoraja. Zaobserwowano także znaczą oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych, a to może znacząco wpłynąć na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj