PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Centrum Edukacji Międzynarodowej

Dzięki projektowi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uruchomiła nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej. Do dyspozycji studentów i naukowców jest 15 specjalistycznych laboratoriów z nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem. Są to m.in.: roboty humanoidalne, jaskinia 3D i laboratorium symulujące giełdę. Rozwiązania wykorzystywane w laboratoriach są innowacyjne w skali polskich, a nawet europejskich uczelni.

Głównym przedmiotem projektu była budowa nowoczesnego budynku dydaktycznego o powierzchni użytkowej ok. 5,5 tys. m². Celem kluczowym projektu był wzrost poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim.

Centrum jest w pełni zinformatyzowane, wyposażone w wysoce specjalistyczny
i innowacyjny sprzęt. Kształcą się w nim specjaliści z szeroko rozumianej branży informatycznej. W centrum został zainstalowany system backupu, a także nagłośnienia sal, tłumaczeń symultanicznych, wideokonferencji i bezprzewodowy Internet. W nowoczesnym budynku dydaktycznym mieszczą się: sala audytoryjna dla 300 osób, 2 sale wykładowe (konferencyjne), sale ćwiczeniowe i biblioteka multimedialna. Inteligentny budynek posiada specjalne systemy zarządzające ogrzewaniem i oświetleniem.

W ramach projektu uruchomionych zostało 15 laboratoriów, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji. Centrum obejmuje m.in. laboratorium podstaw automatyki i robotyki, laboratorium finansowe, przetwarzania dźwięku i akustyki, a także laboratorium inteligentnych systemów informacyjnych - diagnostyka obrazowa, grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej oraz zdalnej diagnostyki medycznej.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Laboratoria komputerowe wyposażone są w specjalny sprzęt dla osób niedowidzących, w monitory i drukarki Brajla. Dla osób niedosłyszących w salach wykładowych i ćwiczeniowych zainstalowano specjalne pętle indukcyjne, które znacznie ułatwiają odbiór przekazu audio.

Województwo zyskało innowacyjny ośrodek dydaktyczny umożliwiający łączenie teorii z praktyką, który służy przede wszystkim studentom z regionu podkarpacia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stworzyła dla nich miejsce rozwoju, zwiększające szansę na zdobycie interesującej pracy. Programy nauczania odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. Kształcenie dopasowane jest do potrzeb branży wysokich technologii w województwie podkarpackim, m.in. klastra Doliny Lotniczej oraz firm działających w stowarzyszeniu Informatyka Podkarpacka.

Realizacja projektu to ogromna szansa dla zdolnej młodzieży, by nie emigrowała a zdobywała wysokie kwalifikacje na Podkarpaciu i zasilała rozwijające się tu sektory wysokich technologii.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Centrum Edukacji Międzynarodowej

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wartość dofinansowania: 25 908 231,66 zł

Okres realizacji: 2007 – 2011


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj