PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Nazwa projektu: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Podkarpacki Zarząd Dróg w Rzeszowie.

Wartość projektu: 325 mln zł

Wartość dofinansowania: 267 mln zł

Okres realizacji: 2009 – październik 2014

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Władze Samorządowe Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Świętokrzyskiego zawarły porozumienie o realizacji drogi łączącej Rzeszów z Kielcami. Nowa droga została poprowadzona przez powiaty mielecki i staszowski, a na terenie gminy Połaniec powstała nowa przeprawa mostowa przez rzekę Wisłę. Inwestycja łącząca województwo świętokrzyskie z podkarpackim, stanowi alternatywne połączenie dla dróg krajowych numer 9 i 73.

Głównym elementem projektu była budowa mostu na rzece Wiśle w okolicach miejscowości Zawada (na terenie gminy Połaniec) do miejscowości Gliny Małe (na terenie gminy Borowa). Na nowej przeprawie oprócz dwóch jezdni (o szerokości 3,5 m każda), znalazł się również chodnik (szer. 1,5 m) i ścieżka rowerowa (szer. 2 m). Trzynastoprzęsłowy most wykonany został z konstrukcji stalowej, zespolonej żelbetowym pomostem. Zamontowane zostały barierki ochronne, a także ekrany LED przekazujące informacje dla kierowców.

W ramach przedsięwzięcia wykonano także inwestycje w nowe drogi dojazdowe do mostu.

Po stronie świętokrzyskiej wybudowano nową drogę o długości 3 km i przebudowano blisko 0,5 km drogi wojewódzkiej nr 764 (od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Połańcu do przeprawy mostowej na Wiśle). Po drugiej stronie rzeki, na terenie województwa podkarpackiego, wybudowano blisko 11-kilometrowy odcinek drogi, łączący most na Wiśle z drogą wojewódzką nr 985. Powstały także mosty na Wisłoce i rzece Breń Stary.

W ramach realizacji działania zbudowano skrzyżowania z istniejącymi drogami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, zjazdy indywidualne i publiczne oraz drogi dojazdowe. Powstały nowe chodniki dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowye i ścieżki rowerowe. Wybudowano zbiornik retencyjny, kanalizację deszczową wraz z urzadzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe, przepompownię wód deszczowych i rowy odprowadzające wodę z pasa drogowego

Nowa trasa połączyła dwa sąsiadujące ze sobą powiaty: mielecki i staszowski. Dzięki temu kierowcy, rowerzyści i piesi mogą teraz sprawniej przemieszczać się między województwami. Trasa ułatwi także dostęp do miejsc pracy ulokowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz w Specjalnym Regionie Inwestycyjnym Połaniec, a w dalszej perspektywie wpłynie na ożywienie handlu i usług oraz ściślejszą współpracę społeczno-gospodarczą regionów. Nie bez znaczenia jest fakt lepszego skomunikowania z trasami międzynarodowymi.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj