PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728

Nazwa działania: IV.1. Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728

Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wartość projektu: 142 126 672,85 PLN

Wartość dofinansowania: 88 141 109,35 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2011 - marzec 2015 

Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728

Droga 728 relacji Grójec-Jędrzejów została zaliczona do układu uzupełniającego nadrzędną sieć komunikacyjną województwa świętokrzyskiego, łącząc obszary o dużym znaczeniu dla regionu.  W ramach realizacji projektu przebudowano drogę w powiecie koneckim oraz wybudowano w jej ciągu obwodnicę Końskich. 

Nowa obwodnica miasta Końskie ma długość  4,255 km, w tym na odcinku1,836 km jest to droga dwujezdniowa. Zakres dodatkowych robót na obwodnicy obejmował budowę pięcioprzęsłowego wiaduktu nad linią PKP, budowę nowego mostu nad rzeką Czysta, budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami bocznymi, chodnika, ścieżki rowerowej, dróg serwisowych, oświetlenia, infrastruktury technicznej.

Przebudowany odcinek drogi numer 728 ma długość 11 599 km (od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 km do wlotu do miasta Końskie). Jezdnia została poszerzona do szerokości 7,0 m., a nawierzchnia wzmocniona, przebudowano skrzyżowania z drogami bocznymi i zjazdy indywidualne, przebudowano istniejące i wybudowano nowe zatoki autobusowe, wyremontowano most nad rzeką Czarna. W celu poprawy bezpieczeństwa, w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przystanków pojawiło się oświetlenie. Wybudowano także ciąg pieszo-rowerowy łączący Końskie z popularnym w regionie kurortem turystycznym w miejscowości Sielpia Wielka (w tym kładkę nad Jeziorem Sielpia).

W celu ochrony przed hałasem na odcinkach zabudowanych ustawiono ekrany akustyczne. W ramach prac przebudowano także przepusty na ciekach wodnych dostosowując je do wymogów ochrony środowiska. Nowe drogi spełniają parametry drogi klasy G i nośności 115N/oś.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych, natomiast wybudowana obwodnica miasta Końskie, przejęła ruch tranzytowy z centrum, co przyczyniło się do znacznej poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj