PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki

Działanie: IV.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

Wartość projektu: 67 087 640,07 zł.

Wartość dofinansowania: 50 574 791,65 zł.

Okres realizacji:  01.2013–12.2014

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki

Droga nr 645 została wybudowana w latach 70‑tych ubiegłego wieku. Ze względu na długi okres eksploatacji oraz obciążenie ruchem, w tym samochodów ciężarowych, nawierzchnia była całkowicie zdeformowana, z licznymi spękaniami oraz ubytkami. Była to jedna z najbardziej zdewastowanych tras w województwie, a jej użytkowanie stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszych, jak i kierowców.

I właśnie poprawa warunków jazdy oraz komfortu życia mieszkańców miejscowości, przez które przebiega droga wojewódzka nr 645, były bezpośrednimi przesłankami do realizacji projektu, który polegał na gruntownej przebudowie trasy.

W projekcie można wyróżnić cztery główne zadania:

-          przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku granica województwa – Nowogród

-          przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 648 od km 7+850 do km 9+300,

-          przebudowę mostu na rzece Pisa w Morgownikach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648

-          przebudowę mostu na rzece Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645.

Realizacja przebudowy drogi nr 645 poprawiła standard podróży, skrócił się czas podróży oraz zmniejszyły się koszty eksploatacji pojazdów. Poprawiło się bezpieczeństwo ruchu - jezdnia została poszerzona, wybudowane zostały chodniki, zatoki autobusowe czy oświetlenie. Na wjazdach do miejscowości powstały wyspy uspokajające ruch w terenie zabudowanym.

Z przebudowy drogi cieszą się również mieszkańcy miejscowości położonych przy drodze, którzy odczuli zdecydowaną poprawę komfortu życia. Został ograniczony poziom uciążliwego hałasu drogowego, a dzięki budowie chodników i zatok autobusowych poprawiło się bezpieczeństwo pieszych korzystających z drogi. Bardzo ważną kwestią jest skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych.

Projekt powinien wpłynąć także na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu i rozwoju turystyki na terenie gmin Zbójna i Nowogród, opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych Kurpiów.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj