PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Przedmiotem projektu była rozbudowa i wyposażenie zespołów budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie zlokalizowanych przy Rynku 1 (Etap I) oraz przy ulicy Dmochowskiego (Etap II).

Projekt dotyczył:

  • budowy nowoczesnej biblioteki naukowej - ośrodka dydaktyki, samokształcenia, informacji naukowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu;
  • przebudowy i restauracji zabytkowych kamienic, wchodzących w skład krośnieńskiego rynku, połączonej z adaptacją na siedzibę władz administracyjnych uczelni;
  • przebudowy i adaptacji budynków dydaktyczno-laboratoryjnych przeznaczonych dla inżynierskich kierunków studiów – utworzenie Kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie;
  • zagospodarowania terenu oraz wyposażenia przebudowanych obiektów.

Etap I. Zespół budynków administracyjnych wraz z biblioteką uczelnianą

W dwóch przebudowanych i modernizowanych budynkach przeprowadzono wymianę stropów drewnianych na stropy gęstożebrowe, wykonano wzmocnienia konstrukcyjne nadproży i elementów ścian nośnych, przekształcono powierzchnię strychową na poddasze użytkowe, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachów, przeprowadzono wymianę instalacji wewnętrznych: elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej, wykonano instalację sieci komputerowej, monitoringu, alarmowej i telefonicznej. W ramach wyposażenia obiektów zostały zakupione wyposażenie podstawowe, w tym meble, sprzęt komputerowy oraz system RFID do biblioteki uczelnianej.

Etap II. Zespół budynków Kampusu Technicznego

W ramach II etapu projektu, przebudowano i wyposażono istniejące budynki I, II i III z przeznaczeniem na sale wykładowe oraz pomieszczenia laboratoryjno-dydaktyczne.

W budynku I przeznaczonym na cele dydaktyczne przygotowano 9 pracowni dydaktycznych oraz pomieszczenia administracyjne i socjalno-sanitarne. W dobudowanej części (I a) wykonano amfiteatralną aulę wraz z zapleczem. W nowym segmencie zostały zlokalizowane: aula dla 300 osób, sala wykładowa na 100 osób oraz zaplecze techniczne i socjalno-sanitarne.

Celem projektu było stworzenie bazy dydaktycznej służącej prowadzeniu zajęć laboratoryjnych, realizacji prac dyplomowych i badań naukowych dla studentów i pracowników.

Poprawiono jakość kształcenia i obsługi administracyjnej uczelni. Utworzono nowoczesny Kampus Techniczny umożliwiając realizację zajęć praktycznych na technicznych kierunkach inżynierskich.  Oddano do użytku nowoczesną bibliotekę uczelnianą. Planowane efekty to zwiększenie udziału elementów praktycznych w procesie kształcenia studentów, wzrost poziomu kształcenia i rozwój współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Wartość dofinansowania: 27 058 032,35 zł

Okres realizacji: 2007 – 2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj