PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa mostu na Wiśle w mieście Kamień wraz z budową dróg dojazdowych

W wyniku realizacji Projektu dojdzie do stworzenia korytarza transportowego łączącego wschodnią granicę państwa z centrum Polski. Realizacja projektu jest ściśle powiązana z zadaniem pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień”, które również planowane jest do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013. Realizacja tych dwóch projektów swoim zakresem obejmuje niemal całą długość drogi wojewódzkiej nr 747 (na terenie województwa lubelskiego) tj.: od km około 40+050 do projektowanego węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu drogi krajowej S19. Realizacja projektu ułatwi dostęp do głównych międzynarodowych korytarzy transportowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T poprzez stworzenie ciągłości drogi wojewódzkiej nr 747 przebiegającej przez województwo mazowieckie i województwo lubelskie. Brak mostu na Wiśle powoduje, że droga wojewódzka nr 747, o łącznej długości 96,587 km nie ma ciągłości. Po stronie województwa lubelskiego przebiega odcinek o długości 55,815 km, a po stronie województwa mazowieckiego o długości 40,772 km. Most na Wiśle, pomiędzy Kamieniem a Solcem, uważany był za jeden z ważniejszych obiektów z punktu widzenia obronności Układu Warszawskiego. Budowany był dwukrotnie – uległ zniszczeniu zarówno podczas I wojny światowej, jak i podczas działań wojennych w 1939 roku. Po II wojnie światowej przyczółki mostowe przejęło wojsko, które wykorzystywało je dla mostu pontonowego montowanego w czasie ćwiczeń. Ponadto droga wojewódzka nr 747 jest ściśle powiązana z siecią dróg wojewódzkich (m.in.: nr 824, nr 825, nr 827, nr 833, nr 834) i krajowych (nr 9, nr 12, nr 17, nr 19, nr 79, nr 82) przebiegających przez obszar województwa lubelskiego i mazowieckiego. Poprzez drogę krajową nr 82 połączy się z planowanym przejściem granicznym we Włodawie i usprawni połączenie z przejściami granicznymi w Sławatyczach i Dorohusku. Poprawi się również dostęp do terenów inwestycyjnych oraz licznych atrakcji turystycznych regionu. Powstaną szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne pomiędzy ośrodkami centralnymi (zwłaszcza Lublinem) a pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj