PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa

Nazwa działania:  IV.1. Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Wartość projektu: 226 601 619,00 PLN

Wartość dofinansowania: 119 666 739,47 PLN

Okres realizacji: 2011 - 2015

Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa.

Kierowcy korzystają już z nowej obwodnicy Hrubieszowa, która powstała w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa.

Obwodnica Hrubieszowa o długości 9,3 km biegnie po południowo-wschodniej stronie miasta. Trasa dwukrotnie przechodzi nad linią kolejową, a także przecina dolinę rzeki Huczwa. W ramach inwestycji powstało 29 obiektów inżynierskich: cztery mosty i siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z drogami lokalnymi.

Zbudowano także trzy ronda zapewniające bezpieczny przejazd przez miejsca o największym natężeniu ruchu, tj. na skrzyżowaniach z:

l  drogą wojewódzką nr 844 prowadzącą do przejścia granicznego w Dołhobyczowie,

l  ul. Kolejową zapewniającą dojazd do położonych w pobliżu marketów handlowych i budowlanych oraz na skrzyżowaniu

l  ul. Nową obsługującą tereny kolejowej stacji towarowej.

Powstały również drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz system szczelnego odwodnienia drogi.

Dzięki inwestycji czas przejazdu do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie jest krótszy. Łatwiejszy jest również dojazd do przemysłowej dzielnicy Hrubieszowa. Nowa droga oznacza także zwiększenie płynności ruchu w mieście oraz zmniejszenie uciążliwości mieszkańców związanej z zanieczyszczeniem powietrza, hałasem oraz wypadkami.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj