PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym

W ramach  projektu została stworzona baza dydaktyczna na potrzeby Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego dla nowo powstałych kierunków studiów: Architektura krajobrazu, Biologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka. Projekt obejmował modernizację oraz wyposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę naukową, zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz zagospodarowanie terenów wokół budynków uniwersyteckich w rejonie Zalesie.

Głównymi celami centrów są:

  • inspirowanie współpracy między środowiskami naukowo-badawczymi i przemysłowymi;
  • wspieranie transferu technologii oraz wdrożeń  w gospodarce regionu;
  • bezpłatne opracowywanie rozwiązań technologicznych dla małych, średnich i dużych firm;
  • organizowanie zespołów badawczych, prac badawczo-usługowych i eksperckich wykonywanych w specjalistycznych laboratoriach;
  • monitoring i ocena potencjału technologicznego i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności;
  • bezpłatne usługi doradcze w zakresie usprawniania i poszerzania bazy technologicznej przedsiębiorstw;
  • organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, targów, seminariów oraz szkoleń.

Projekt umożliwił prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie. Na podstawie utworzonej bazy naukowo-badawczej zostaną opracowane nowoczesne technologie produkcji rolniczej, przetwarzania żywności oraz przetwarzania biomasy na energię. Uzyskaną wiedzą naukowcy dzielić się będą z przedsiębiorstwami z dominującego w regionie sektora rolno-spożywczego.

Powstanie nowoczesnej bazy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej pozwoliło na uruchomienie nowych kierunków studiów, atrakcyjnych dla potencjalnej kadry prowadzącej działalność w sektorze rolno-spożywczym, kluczowym dla gospodarki regionu. Prowadzone na Wydziale Biologiczno-Rolniczym badania naukowe pozwolą na opracowanie nowych technologii służących gospodarce krajowej i regionalnej.

Prowadzone w laboratoriach badania przyczyniają się do rozwiązania podstawowych problemów sektora rolno-spożywczego. Dzielenie się wiedzą z przedsiębiorcami poprawi pozycję konkurencyjną firm z regionu. Misją powstałych centrów jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności regionu w obszarach: produkcji, usług, edukacji dzięki wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego oraz kojarzenie partnerów gospodarczych.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Rzeszowski 

Wartość dofinansowania: 98 378 034,03 zł

Okres realizacji: 2007 – 2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj