PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

nazwa działania: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

nazwa projektu: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Rzeszów; Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Wartość projektu: 188 469 013,45 PLN

Wartość dofinansowania:  155 262 361,25 PLN

Okres realizacji: 04.2011 r. – 12.2015 r.

„Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania” to kolejny projekt miasta Rzeszowa w zakresie usprawnienia transportu publicznego, który został realizowany przy wsparciu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Strategicznym celem projektu jest poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze śródmieścia na północną obwodnicę miasta oraz uregulowanie parkowania w centrum Rzeszowa. Przedmiotem projektu było wzmocnienie infrastruktury transportowej i wprowadzenie rozwiązań gwarantujących istotną poprawę efektywności oraz atrakcyjności ekologicznego systemu transportu zbiorowego a także poprawę warunków ruchu pieszego i rowerowego w Rzeszowie w tym zmniejszenie ruchu samochodowego, szczególnie w śródmieściu poprzez:

-       Budowę trasy drogowej łączącej prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta Rzeszowa, gdzie wybudowano blisko 2-kilometrową drogę biegnącą od skrzyżowania ul. Rzecha i ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej drogę od skrzyżowania ul. Rzecha i ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej. Wraz z budową drogi powstał ciąg pieszo-rowerowy. Centralną częścią inwestycji jest 480-metrowy podwieszany most na rzece Wisłok, którego oficjalne otwarcie miało miejsce 7 października 2015 r. Przeprawa jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych konstrukcji mostowych w Polsce. Wysoki na ponad 108 metrów pylon widziany jest z niemal każdego miejsca w mieście i ma szansę stać się prawdziwą wizytówką Rzeszowa. Trasa połączyła prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta Rzeszowa i domknęła północną obwodnicę śródmieścia.

-       Zaprojektowanie i wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w centrum miasta. Została ona podzielona na dwie strefy, zgodnie z zaleceniami opracowanej polityki parkingowej Miasta Rzeszowa. W ramach realizacji zadania opracowano i wdrożono system komputerowy, zakupiono sprzęt do kontroli płatności, a także przeszkolono pracowników do obsługi SPP. Kierowcy bez zbędnej straty czasu na poszukiwanie punktów sprzedaży biletów parkingowych, mają możliwość zapłaty za postój w 130 parkomatach, umożliwiających transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Automaty te posiadają zasilanie na energię słoneczną. W celu efektywnego zarządzania wykorzystaniem miejsc parkingowych w SPP, na terenie miasta zamontowano 12 tablic zmiennej treści informujących w czasie zbliżonym do rzeczywistego o ilości wolnych miejsc parkingowych w poszczególnych częściach SPP.

Oczekuje się, iż w wyniku wprowadzenia SPP zmniejszy się popyt na podróże transportem indywidualnym, co w konsekwencji przyczyni się do upłynnienia ruchu w centrum miasta, ułatwienia poruszania się pieszym oraz autobusom miejskim a także przyczyni się do wzrostu liczny pasażerów korzystających z komunikacji publicznej. Inwestycja drogowa przyczynia się do rozładowania natężenia ruchu w centrum miasta i dzięki temu wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Usprawnienie komunikacji miejskiej oraz ułatwienie dostępności do obiektów związanych z rozwojem miasta - lotnisko w Jasionce i nowa strefa ekonomiczna – pozytywnie wpływa na  mobilność mieszkańców a w przyszłości może zaowocować zwiększeniem potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj