PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca ‘80

Nazwa działania: III.1  Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Nazwa projektu:  Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca ‘80

Nazwa beneficjenta:  Gmina Lublin

Wartość projektu: 32 888 375,54 PLN 

Wartość dofinansowania: 25 273 122,54 PLN

Okres realizacji: 01.11.2014 r. - 31.12.2015 r.

Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca ‘80

Przedmiotem projektu było utworzenie bezpośredniego połączenia przyszłego Zintegrowanego Dworca Metropolitalnego w Lublinie z siecią miejskiego systemu transportu publicznego. Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Za Cukrownią.

W ramach projektu wybudowano odcinek ul. Lubelskiego Lipca ’80 o długości drogi 0,52 km wraz z trakcją trolejbusową o długości 0,53 km, łączący bezpośrednio rondo Lubelskiego Lipca ’80 z przyszłą ul. Muzyczną. Wybudowana ulica częściowo przebiega po śladzie istniejącej ul. Lubelskiego Lipca ’80. Powstała także niezbędna infrastruktura towarzysząca: chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieci elektroenergetyczne. Wzdłuż ulic Lubelskiego Lipca ’80, Młyńskiej oraz Dworcowej powstały ciągi piesze, dodatkowo przy ulicach Lubelskiego Lipca ’80 oraz Dworcowej - ścieżki rowerowe, łączące dworzec z siecią dróg rowerowych miasta. Rozbudowano także ulicę Młyńską i przebudowano skrzyżowania ulic Młyńskiej i  Dworcowej oraz ul. Lubelskiego Lipca '80 i Al. Piłsudskiego.

Przebudowane ulica są istotnym elementem docelowego układu komunikacji zbiorowej w Lublinie.

Wybudowana infrastruktura drogowa udrożniła układ komunikacyjny w tej części miasta i stworzyła alternatywne połączenia dla komunikacji zbiorowej, znacznie skracając czas podróży w tym rejonie miasta. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie stworzenie dogodnego połączenia z przyszłym Zintegrowanym Intermodalnym Dworcem Metropolitalnym w Lublinie, który będzie obsługiwał transport kolejowy, zamiejską i miejską komunikację oraz tereny rekreacyjne zlokalizowane w sąsiedztwie Parku Ludowego.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj