PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III

Nazwa działania: III.1

Nazwa projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok; ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Wartość projektu: 195 954 277,41 PLN*

Wartość dofinansowania:  138 108 017,00 PLN*

Okres realizacji: 2011 – 2015

*wartość zgodnie z Aneksem nr POPW.03.01.00-20-002/11-02 do Umowy nr POPW.03.01.00-20-002/11-00 o dofinansowanie Projektu Nr PO PW 3.1-4 „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III” z dnia 21 marca 2014 r.

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III

Etap III projektu był kontynuacją inwestycji realizowanych w latach 2005-2007. Wszystkie zadania miały na celu usprawnienie poruszania się po mieście transportem publicznym.

W ramach inwestycji przebudowano i rozbudowano szereg ulic w centrum miasta: Dąbrowskiego, al. Piłsudskiego, Sienkiewicza na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Białówny, ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Antoniuk Fabryczny;ul. Wierzbowej na odcinku od Ronda Reagana do ul. Antoniukowskiej; ulicy Lipowej na odcinku od ul. Malmeda do Placu Niepodległości w Białymstoku wraz z wlotami ulic bocznych. Wybudowano także chodniki i ścieżki rowerowe, a podróżni mogą już korzystać z nowego centrum przesiadkowego przy ul. H. Sienkiewicza. 

Zakupiono 70 sztuk nowoczesnych, ekologicznych autobusów, spełniających normy emisji spalin. Wszystkie pojazdy przystosowane są do przewozu osób z niepełnosprawnościami i zostały wyposażone w kasowniki, elektroniczny system informacji pasażerskiej i monitoring wizyjny.

Zaprojektowano i wdrożono system sterowania ruchem. Obok zakupu oprogramowania, komputerów i serwerów, na potrzeby obsługi systemu przebudowano i wyposażono salę operacyjną.

Nowy system zintegrowano z elementami zarządzania ruchem miejskim, które już działały na terenie Białegostoku. Do tych zadań należała przede wszystkim modernizacja skrzyżowań poprzez uzupełnienie w system detekcji pojazdów, sterowniki oraz łączność. System umożliwia sterowanie sygnalizacją świetlną na ok. 120 skrzyżowaniach oraz ustawienia priorytetu pierwszeństwa dla przejazdów autobusów komunikacji miejskiej.

Na skrzyżowaniach zamontowano kamery rejestrujące obraz typu “fish eye” oraz tablice zmiennej treści, które na bieżąco informują kierowców o utrudnieniach w ruchu, objazdach, wypadkach a także dostępnych miejscach postojowych.

Częścią systemu jest także Internetowy System Informacji dla podróżujących.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono także działania informacyjno-promocyjne. Przy ulicy Lipowej powstał nowy Punkt Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

System pozytywnie wpłynął na usprawnienie w poruszaniu się po mieście – priorytet otrzymały pojazdy komunikacji zbiorowej, a dzięki wykorzystaniu znaków zmiennej treści kierowcy są szybko informowani o utrudnieniach. Dzięki inwestycjom w nowy tabor oraz infrastrukturę wzrósł także komfort osób korzystających z komunikacji miejskiej. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj