PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

Działanie I.1. Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych 

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Wartość projektu: 96 954 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 95144874,80 PLN

Okres realizacji: III kwartał 2009r. - III kwartał 2013r. 

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

Projekt polegał na kompleksowej modernizacji bazy edukacyjno - badawczej nauk technicznych i informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Inwestycja składała się z dwóch komponentów: budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Informatycznego (RCI) oraz rozbudowa, modernizacja i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego obiektów naukowo-dydaktycznych nauk technicznych.

Budynek Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstał na terenie kampusu przy ul. Słonecznej. Obiekt o łącznej powierzchni użytkowej niemal 6,5 tysiąca metrów składa się z trzech połączonych ze sobą brył. W nowym budynku, obok pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych, znalazły się także aula oraz sale wykładowe. RCI zostało także wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt teleinformatyczny. Do zadań jednostki należy m.in. prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego oraz zarządzanie zasobami uczelnianej sieci komputerowej. Regionalne Centrum Informatyczne to dziś największy w regionie ośrodek nowoczesnych technologii IT.

Drugą częścią projektu była rozbudowy, modernizacji i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego obiektów naukowo-dydaktycznych nauk technicznych. W ramach wykonanych prac postawiono nowe obiekty przy ul. Oczapowskiego 11 i Heweliusza 4 w Olsztynie oraz zmodernizowano budynek dydaktyczny w Ełku, przy ul. Kościuszki 21. Wszystkie objęte projektem obiekty zostały wyposażone w specjalistyczną aparaturę.  

Polepszenie bazy infrastrukturalnej uczelni nie tylko zwiększyły komfort nauki i prowadzonych badań, ale także wzmocniło pozycję Uniwersytetu jako prężnie rozwijającego się ośrodka naukowego. Umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnej aparatury naukowej pozwoli studentom na zdobycie umiejętności docenianych na rynku pracy oraz niezbędnych do kształtowania w regionie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj