PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Modin II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Działanie: I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Modin II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Nazwa beneficjenta: Politechnika Świętokrzyska

Wartość projektu: 97 219 109,73 PLN

Wartość dofinansowania: 94 963 808,88 PLN

Okres realizacji: 2008-2013

Modin II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Projekt był kontynuacją wcześniejszych działań podjętych przez Politechnikę Świętokrzyską w celu poprawy warunków pracy oraz nauki na kierunkach technicznych.

Przedmiotem projektu MODIN II była modernizacja funkcjonalno–użytkowa obejmująca 4 budynki dydaktyczne A, B, C i D wraz z pasażami oraz 4 hale laboratoryjne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z łącznikami oraz budowa nowej wielofunkcyjnej auli wykładowej na 600 miejsc wraz z łącznikiem do budynku D. Dodatkowo rozbudowano bazę laboratoryjną poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt sześciu laboratoriów usytuowanych w przekształconych obiektach. Działalność zmodernizowanych pracowni ukierunkowana jest zarówno na potrzeby naukowo-dydaktyczne uczelni, współpracę naukową, jak i współpracę z jednostkami przemysłowymi regionu świętokrzyskiego (Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych, Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych, Laboratorium Mechaniki Pękania, Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej, Laboratorium Pomiarów Jakości Energii, Centrum Laserowych Technologii Metali).

Modernizacja infrastruktury edukacyjno–badawczej Politechniki Świętokrzyskiej objęła:

l  roboty budowlane dotyczące modernizacji i wykończenia pomieszczeń;

l  modernizację instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem;

l  dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego;

l  modernizację instalacji sanitarnych wraz z przyłączami

l  wyposażenie auli wykładowych, holi, pasaży oraz laboratoriów w zabudowy stałe;

l  modernizację wind;

l  automatykę węzłów cieplnych i instalacji wentylacji;

l  modernizację i rozbudowę bazy laboratoryjnej;

l  budowę nowej auli wykładowej wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia standardów naukowo-dydaktycznych oraz wzrostu prestiżu Uczelni. Otworzyła także drogę do rozwoju działalności naukowej skierowanej do przedsiębiorstw z regionu, co może mieć wpływ na rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj