PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym

Działanie I.1  Infrastruktura Uczelni.

Nazwa projektu:Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet w Białymstoku; ul. M. Skłodowskiej-Curie 14; 15-097 Białystok

Wartość projektu: 128 969 876,49 PLN

Wartość dofinansowania: 124 622 008,98 PLN

Okres realizacji: 29.07.2010 - 15.10.2015 

Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym

Projekt zakładał budowę budynków Instytutu Biologii oraz budynku Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego. Obiekty odpowiadają współczesnym standardom i wymogom dydaktycznym na miarę XXI wieku. Współczesna forma budynków, zaprojektowana przez architekta prof. Marka Budzyńskiego, nawiązuje do naturalnego otoczenia jakim jest sąsiadujący z terenem kampusu las.

Instytut Biologii to trzykondygnacyjny budynek, który spełnia trzy podstawowe funkcje: dydaktyczno-naukową, administracyjną i komunikacyjną. Na dziedzińcu zaprojektowano

Centrum Przyrodnicze im. prof. A. Myrchy, na które składa się parterowy budynek, częściowo przysypany ziemią, doświetlony poprzez przeszklenie dachu.

Zielony dach, dostępny dla zwiedzających, stanowi kontynuację wewnętrznej strefy ekspozycyjnej, gdzie znajduje się ścieżka dydaktyczna z takimi atrakcjami jak: lapidarium

z głazami narzutowymi ze zlodowaceń plejstoceńskich z Podlasia, a także z cennymi przyrodniczo gatunkami drzew, ścieżki Wędrówka w przestrzeni i Wędrówki w czasie.

Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki zlokalizowany został między Placem Syntezy Nauk, a Placem Słonecznym. Połączony jest szklanym korytarzem z Instytutem Biologii. 

Na parterze zlokalizowano hall główny z szatniami, bibliotekę, skrzydło pomieszczeń technicznych, pracownie dydaktyczne, komputerowe, laboratoria, pokoje dla kadry naukowej. Na pierwszym i drugim piętrze budynku zlokalizowane są dwa audytoria, pracownie komputerowe, sale wykładowe, ćwiczeniowe, zespół dziekanatu i pokoje pracowników zakładów. W budynku mieści się także największa i najefektowniejsza aula w kampusie - z 240 miejscami. Przez jej przeszkloną ścianę widać zadrzewiony Plac Słoneczny. Wewnętrzny dziedziniec ze stawem i ławeczkami stanowi dziś ulubione miejsce spotkań studentów.

W budynkach zainstalowano nowoczesną sieć komputerową o wysokiej przepustowości, a zlokalizowane w budynkach Wydziału Informatyki Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe spełnia rolę bazy obliczeniowej całej uczelni, ośrodka badań naukowych i wdrożeniowych.

Dzięki realizacji projektu udało się połączyć jednostki uczelni rozproszone wcześniej na terenie całego miasta. Nowe budynki zapewniają doskonałe warunki do studiowania i prowadzenia prac badawczych. Spełniające europejskie kryteria obiekty oraz nowoczesne wyposażenie badawcze umocniły pozycję uczelni jako ważnego, przygranicznego ośrodka naukowego, obejmującego swoim zasięgiem nie tylko województwo podlaskie, ale także obszary państw sąsiednich: Białorusi, Ukrainy i Litwy.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj