PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W ramach projektu wybudowano i wyposażono Collegium Pharmaceuticum. Dzięki dofinansowaniu powstał budynek Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki  o całkowitej powierzchni 9321,7 m2. Zlokalizowane zostały w nim następujące Katedry i Zakłady Wydziału Farmaceutycznego:

  • Biologii z Genetyką;
  • Immunologii Klinicznej;
  • Bromatologii;
  • Chemii Nieorganicznej;
  • Farmakologii z Farmakodynamiką;
  • Chemii Medycznej;
  • Syntezy i Technologii Medycznej Środków Leczniczych;
  • Chemii Organicznej;
  • Chemii Analitycznej i Samodzielnej Pracowni Chromatografii Planarnej;
  • Chemii Fizycznej.

W ramach projektu wyposażono w pomoce dydaktyczne pracownie i zakłady Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, który znajdzie swoją siedzibę w byłym budynku Wydziału Farmaceutycznego. W ten sposób dzięki sprzężeniu 3 projektów zostały rozwiązane problemy lokalowe 2 wydziałów.

Dzięki nowym laboratoriom będą prowadzone badania naukowe, efektem których będą opracowane innowacyjne technologie i substancje z dziedziny farmakologii. Nowoczesna infrastruktura przyczyni się do rozwoju badań nad substancjami zioło - pochodnymi, co umożliwi wykorzystanie potencjału regionu, który jest jednym z największych w Polsce obszarów uprawy ziół.  Budynek został wyposażony w najnowszą aparaturę badawczą, dzięki  środkom pozyskanych z innego działania w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej (1.3.) Dlatego praca nad lekami i substancjami leczniczymi, przy wykorzystaniu surowców i znakomitej aparatury będzie przynosiła nową jakością w tym regionie kraju.

W budynku zlokalizowano 72 laboratoria naukowo-dydaktyczne z dziedziny biochemii, chemii nieorganicznej, analitycznej, syntezy i technologii chemicznej środków leczniczych, chemii leków i 25 sal dydaktycznych. Wyposażono stanowiska pracy dla około 200 osób i zapewniono udział w ćwiczeniach laboratoryjnych dla 500 studentów jednocześnie.

W dłuższym horyzoncie realizacja projektu wpłynie na rozwój regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, dzięki  zwiększeniu limitu miejsc na popularnym kierunku studiów medycznych, zapewnieniu nowoczesnych metod kształcenia przyszłych kadr medycznych, zastosowaniu najnowszej generacji aparatury i sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych, zapewnieniu stosowania najwyższej jakości technologii.  Ponadto  omawiana inwestycja przyczyni się do uatrakcyjnienia infrastruktury edukacyjnej regionu i kraju poprzez wybudowanie nowoczesnego centrum badawczo–naukowego z dziedziny farmacji.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wartość dofinansowania: 37 361 000,88

Okres realizacji: 2007 – 2011


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj