PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni

Nazwa projektu: Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wartość projektu: 84 349 553,04 PLN

Wartość dofinansowania: 79 687 271,61 PLN

Okres realizacji: 02.01.2008 – 31.01.2015

Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

Celem projektu było stworzenie warunków do lepszego wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego w aktywnym tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionu, poprzez utworzenie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę obiektu oraz zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego. Inwestycję zlokalizowano we wschodniej części kompleksu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie. Obiekt złożony jest z dwóch równoległych budynków połączonych łącznikiem w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku o łącznej powierzchni ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne (m.in. sale ćwiczeniowe, audytoria, sale seminaryjne), laboratoria, warsztaty naukowe, pracownie projektowe oraz pomieszczenia administracyjne. W ramach prac wykonano także przyłącza, drogi wewnętrzne, parking, ciągi piesze oraz zieleń i małą architekturę.

W nowym budynku utworzono 25 specjalistycznych laboratoriów i pracowni badawczych, które zajmują się badaniami w zakresie m.in. odnawialnych źródeł energii, energetyki konwencjonalnej, ochrony środowiska, analizy wód, in vitro, mikrobiologii, analizy żywności, elektrotechniki i elektroniki.  

W wyniku wzrostu potencjału badawczego i dydaktycznego WIP oraz rozszerzenia oferty studiów specjalizacyjnych umocniła się pozycja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jako wiodącego w regionie ośrodka w zakresie inżynierii produkcji.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj