PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej

Działanie: I.4. Promocja i Współpraca

Nazwa projektu: Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej

Nazwa beneficjenta: Gmina Mielec

Wartość projektu: 1 731 502,10

Wartość dofinansowania: 1 471 776,78

Okres realizacji: 01.11.2012 r. - 31.07.2014 r.

Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej

Stworzenie ponadregionalnej platformy współpracy pomiędzy gminami położonymi na terenie Polski Wschodniej było głównym celem projektu zrealizowanego przez Gminę Mielec, w partnerstwie z gminami: Baligród, Chełm, Grajewo, Pawłów i Tuszów Narodowy.

Gminy, które brały udział w projekcie, dysponują unikalnymi walorami przyrodniczymi oraz turystycznymi, jednak potencjał ten nie był wystarczająco wykorzystywany. Zmienić to miały działania podjęte przez partnerów projektu oraz instytucje współpracujące.

W ramach realizacji projektu powstały opracowania na temat potencjału turystycznego gmin oraz możliwości jego wykorzystania do rozwoju regionu, a tym samym zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych, które dzielą województwa Polski Wschodniej z innymi województwami. Analiza potencjału inwestycyjnego gminy Mielec, Koncepcja zarządzania terenami inwestycyjnymi Mielec, Analiza zagrożeń i form ochrony środowiska , Analiza potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego oraz  Strategia PR to dokumenty, które określiły kierunek działań poszczególnych gmin na kolejne lata.

W ramach projektu zrealizowano także szereg działań promocyjno-informacyjnych, w tym: konferencje dotyczące potencjału inwestycyjnego i turystycznego Polski Wschodniej; festiwale promujących wieloetniczność i dziedzictwo kulturowe Polski Wschodniej, prowadzenie wspólnych działań informacyjnych oraz opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych. Nie bez znaczenia była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w trakcie organizowanych konferencji, spotkań, seminariów i warsztatów dotyczących perspektyw rozwoju Polski Wschodniej, jej potencjale turystycznym oraz inwestycyjnym.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj