PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Działanie I.4: Promocja i Współpraca

Nazwa projektu: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Zamość; ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

Wartość projektu: 1.427.566,80 PLN //985 043,86 zł

Kwota dofinansowania 1.284.810,10 PLN // 881 815,91 zł

Okres realizacji:  01.09.2012 r. – 30.11.2014 r.

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Projekt pn: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej realizowany był w partnerstwie 5 gmin, które charakteryzowały podobne problemy związane z realizacją samorządowych zadań w gminach wiejskich otaczających pierścieniem duże miasta.

Liderem projektu była Gmina Zamość z województwa lubelskiego, natomiast gminy partnerskie to: Gmina Sanok z województwa podkarpackiego, Gmina Hrubieszów z województwa lubelskiego, Gmina Ełk z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Gmina Suwałki z województwa podlaskiego.

Głównym celem podjętych działań było nawiązanie współpracy pomiędzy pierścieniowymi gminami z terenu Polski Wschodniej oraz wypracowanie wspólnej strategii rozwoju i promocji pierścieniowych gmin Polski Wschodniej  w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

W ramach realizacji projektu opracowano wspólny dokument strategiczny pn. „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020”. Przedstawiciele gmin mieli okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów podczas pięciu konferencji, które zorganizowano w czasie trwania projektu -  po jednej w Gminie Ełk, Sanok, Suwałki oraz dwie w Gminie Zamość.

W celu promocji terenów powstały wydawnictwa informacyjno-promocyjne, w tym: kalendarze, foldery na temat rozwoju gospodarczego, turystyki i kultury, plakaty, ulotki, mapy oraz albumy fotograficzne przedstawiające atrakcje regionów. Ogłoszenia na temat walorów turystycznych gmin biorących w projekcie pojawiły się w lokalnej prasie. Do realizacji zadań promocyjnych wykorzystano także nowe media - uruchomiono wspólną stronę internetową,  aplikację umożliwiającą rezerwację kwater agroturystycznych oraz utworzono “wirtualne spacery” dla Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość.

Na terenie gmin objętych projektem ustawiono tablice informacyjno – promocyjne o historii miejscowości i atrakcjach turystycznych oraz witacze.

Dzięki projektowi zawiązała się trwała współpraca pomiędzy Gminami: Ełk, Hrubieszów, Sanok, Suwałki, Zamość. Zapisano Podpisano umowy o dalszej współpracy partnerskiej. Wspólna promocja potencjału społeczno-gospodarczego przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności regionu.  


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj