PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystania szans rozwojowych

Nazwa działania: I.4 Promocja i Współpraca

Nazwa projektu: Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystania szans rozwojowych

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin

Wartość projektu:  2 164 800 PLN

Okres realizacji: 05.2012 r. – 04.2015 r. 

Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

Projekt miał na celu stworzenie stałej platformy współpracy Lublina i Rzeszowa w zakresie tworzenia i realizacji polityki rozwojowej oraz poprawę wizerunku obu miast w kraju i za granicą. Projekt dzielił się na 3 grupy działań: strategie i badania, promocja i reklama oraz kongresy.

W ramach realizacji zadania opracowano i zaktualizowano ważne dla miast dokumenty strategiczne: dla Lublina Strategię Rozwoju Turystyki oraz Strategię Współpracy Transgranicznej; dla Rzeszowa – Strategię Rozwoju Kultury, zaktualizowane zostały Strategia Marki oraz Program Promocji Miasta Rzeszowa. Opracowano także Strategię Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Przygotowanie powyższych opracowań poprzedzone było przeprowadzonymi badaniami (np. badania ankietowe przybyłych turystów podczas tegorocznych wakacji), konsultacjami społecznymi oraz seminariami eksperckimi.

Ważną częścią działań podjętych w ramach realizacji projektu były akcje informacyjno-promocyjne. Wśród najważniejszych można wymienić opracowanie i wydanie publikacji skierowanej dla turystów „Szlaki Lublina”, przeprowadzone w roku 2012 i 2013 internetowe kampanie reklamowe Lublina dotyczące potencjału turystycznego miasta; opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących potencjału kulturowego Miasta Rzeszowa oraz Lubelski portal internetowy promujący projekty nieinwestycyjne, w tym transgraniczne stanowiące forum informacji o podejmowanych inicjatywach. 

W latach 2012, 2013 i 2014 w każdym z miast zorganizowano kongresy, będące miejscem dialogu pomiędzy przedstawicielami ze świata kultury, biznesu, samorządu, ngo oraz wymiany dobrych praktyk czy inspiracji do podejmowania współpracy transnarodowej. Lublin organizował Kongresy Inicjatyw Europy Wschodniej, natomiast w Rzeszowie odbywał się Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej. W sumie w okresie trwania projektu odbyło się sześć kongresów. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj